Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước

Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị.

tt235

Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước (TL&TT TNN) Lê Văn Đức điều hành hội nghị

tt237

Phụ trách phòng Công nghệ thông tin Lê Đình Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị

tt238

Phụ trách phòng Tư liệu Đào Trọng Tú phát biểu ý kiến tại hội nghị

tt239

Phụ trách phòng Tư vấn – Dịch vụ Đỗ Dương Quảng phát biểu ý kiến tại hội nghị

tt240

Phụ trách phòng Nghiệp vụ tổng hợp Trần Thị Khánh Linh phát biểu ý kiến tại hội nghị

tt241

Đồng chí Phạm Thị Thùy – Kiêm nhiệm Kế toán trưởng của TT TL&TT TNN phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

tt243

Trưởng phòng Điều tra và Kiểm kê nước dưới đất (Trung tâm QH&ĐT TNN) Bạch Ngọc Quang phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

tt244

Chánh văn phòng TT QH&ĐT TNN Nguyễn Thị Hằng phát biểu ý kiến đóng góp tại hội nghị

tt245

Phó Giám đốc TT QH&ĐT TNN Nguyễn Chí Công phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

tt242

Giám đốc TT QH&ĐT TNN Đỗ Tiến Hùng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

tt236

Toàn cảnh hội nghị

 

 

 


(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)