MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ NHẤT TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC

 Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Dưới đây là một số hình ảnh về đại hội.

DaihoidangVannghe1

DaihoidangVannghe2

DaihoidangVN4

DaihoidangVN5

 

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội Đảng bộ do Đoàn thanh niên Trung tâm QH & ĐT tài nguyên nước thực hiện.

DaihoidangChuHung

Đ/c Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc TT QH & ĐT TNN điều hành đại hội

DaihoidangMrLai

Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

DaihoidangPGD

Đ/c Phạm Quý Nhân – PGĐ TT QH & ĐT TNN phát biểu tại Đại hội

DaihoidangChuKhanh

Đ/c Dương Văn Khánh – PGĐ TT QH & ĐT TNN phát biểu tại đại hội

DaihoidangKHCN

Đ/c Vũ Thanh Tâm – Trưởng phòng KHCN & HTQT đọc tham luận tại Đại hội

DaihoidangAnhDuc

Đ/c Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước đọc tham luận tại Đại hội

DaihoidangCVP

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

DaihoidangBieuquyet

Các đại biểu Biểu quyết tại Đại hội

DaihoidangBCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đã lựa chọn được những đại biểu có đủ tài và đức tham gia vào BCH Đảng bộ Trung tâm lần thứ nhất.

 

                                                                                     (Thanh Sơn – TT Tư liệu & Thông tin TNN)