Họp tiểu dự án “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”

IMG_9827Ngày 10/5/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp tiểu dự án: “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án.
Dự án “Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu” là một tiểu dự án thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng Sông Cửu Long”.
Mục tiêu dự án là Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm Nâng cấp và hoàn thiện mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất hiện đại, đồng bộ bảo đảm cung cấp thông tin về số lượng, chất lượng nước và các tác động tới nguồn nước đầy đủ, kịp thời phục vụ quản lý tài nguyên nước đáp ứng các yêu cầu về nước dưới đất cho phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, đây là dự án lớn, quan trọng và có ý nghĩa trong bối cảnh Đồng bằng Sông Cửu Long đang chống chịu với biến đổi khí hậu. Dự án được thực hiện tại 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Sau khi hoàn thành dự án này, mạng quan trắc tại Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ là mạng quan trắc hiện đại, có khả năng tích hợp, phân tích, hỗ trợ ra quyết định trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện tiểu dự án của các đơn vị tham gia, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, thực hiện tiểu dự án và thống nhất các thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự án. Nhìn chung đến nay, tiến độ thực hiện tiểu dự án vẫn đảm bảo về khối lượng và chất lượng. Ông Tống Ngọc Thanh cũng đã lắng nghe các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công dự án của từng đơn vị tham gia, chỉ ra các hướng dần dần tháo gỡ từng vướng mắc, khó khăn. Ông Tống Ngọc Thanh cũng đề nghị Ban quản lý tiểu dự án phối hợp cùng các đơn vị tham gia thực hiện dự án nhanh chóng thống nhất các thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự án.
Một số hình ảnh tại cuộc họp:
IMG_9829
IMG_9828

IMG_9827
(TTDLTNN)