Họp nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Văn phòng Trung tâm thực hiện

b153_1_2018Ngày 10/12/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Văn phòng trung tâm thực hiện. Tham dự Hội đồng có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – phó chủ tịch Hội đồng; đại diện các ban chuyên môn của Trung tâm.

Năm 2018, Văn phòng trung tâm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Xác định, khoanh vùng phễu hạ thấp nước dưới đất các tầng chứa nước thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng Sông Cửu Long.
Tại Hội nghị, ông Đinh Ngọc Chức đọc quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu và danh sách các đồng chí trong hội đồng nghiệm thu.

b153_2_2018

Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – chủ tịch Hội đồng mời chủ nhiệm dự án báo cáo nhanh kết quả đã thực hiện để hội đồng nghiệm thu làm việc.

b153_3_2018

Tiếp đó, ông Lê Văn Tuyến đã thay mặt nhóm tác giả báo cáo tóm tắt kết quả dự án thực hiện :

– Dự án đã ra 80 bộ bản đồ số từ việc kế thừa kết quả của đô thị, từ đó phân tích và đánh giá phễu hạ thấp mực nước dưới đất trên tổng diện tích 4758km2.

– Kết quả chỉ ra các vùng hạ thấp mực nước tiêu biểu kể từ các mốc thời gian năm 1995, năm 2005 và năm 2017 với các mực hạ thấp bao nhiêu

– Chỉ ra được diễn biến theo từng khu vực gắn với cấu trúc, hiện trạng khai thác tại khu vực đó không chỉ mực nước.

– Đánh giá hiện trạng, diễn biến sụt lún bề mặt đất tại các khu vực khai thác nước dưới đất (tại các phễu hạ thấp mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước; các khu vực khai thác nước dưới đất vượt ngưỡng khai thác).

– Phân tích, đánh giá xác định mối liên quan giữa sụt lún bề mặt đất và khai thác nước dưới đất tại các khu vực bị sụt lún bề mặt đất nằm trong phạm vi các phễu hạ thấp mực nước dưới đất.

– Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về định hướng quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp nước dưới đất nhằm bảo đảm sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất, các biện pháp giảm thiểu tác động đến sụt lún bề mặt đất.

b153_4_2018

Nhìn chung các dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao năm 2018, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được phê duyệt.

Sau khi nghe xong báo cáo, Hội đồng đã có những góp ý và tiến hành kiểm tra khối lượng và chất lượng các dự án do Văn phòng Trung tâm thực hiện trong năm 2018

Kết luận Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện dự án do văn phòng Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của Hội đồng, sau khi Hội đồng kiểm tra xong thì phải chỉnh sửa, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ

(TTDLTNN)