Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy định kỹ thuật điều tra vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất”

IMG_0137Ngày 21/6/2018, Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy định kỹ thuật điều tra vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” do ThS. Hồ Văn Thủy, Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước làm Chủ nhiệm đề tài.

TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ tịch Hội đồng; ThS. Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có thành viên Hội đồng KHCN và đại diện các Ban tham dự.

IMG_0136

Tại Hội đồng, ThS. Hồ Văn Thủy cho hay, nguồn nước dưới đất được khai thác mạnh mẽ ở nhiều khu vực. Tại nhiều đô thị, nước dưới đất là nguồn khai thác chính, các công trình khai thác nằm trong phạm vi của đô thị hoặc vùng phụ cận nên gây ra hiện tượng hạ thấp mực nước quá mức cho phép. Hoạt động khai thác nước, đô thị hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ có tác động xấu tới tài nguyên nước dưới đất, như: cạn kiệt, sụt lún mặt đất, ô nhiễm nguồn nước dưới đất, gia tăng quá trình nhiễm mặn nước dưới đất. Trong những năm gần đây công tác bảo vệ tài nguyên môi trường nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng đã được hiện thực hóa trong nhiều Luật, Thông tư, Nghị định, Quyết định như: Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã đề cập trực tiếp đến việc hạn chế khai thác nước dưới đất và tới đây Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về việc hạn chế tài nguyên nước (Dự thảo đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định) sẽ có những quy định cụ thể về việc khoanh định các vùng cấm, hạn chế và cho phép khai thác.

Tuy nhiên, các quy định đang dừng lại ở mức độ quy định về phạm vi khu vực cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất trên cơ sở hiện trạng khai thác và hiện trạng tài nguyên nước khu vực mà chưa có những hướng dẫn cụ thể về triển khai công tác điều tra, xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác. Các công tác điều tra đánh chủ yếu vận dụng các định mức, quy định của công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất, do đó dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu; thừa những dạng điều tra không cần thiết, thiếu những thí nghiệm chuyên môn quan trọng và cần thiết để đánh giá các chỉ số trữ lượng, chất lượng để khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

Do đó, cần xây dựng một quy trình chuẩn trong điều tra, đánh giá khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất nhằm tính đúng, tính đủ các dạng công tác cần thực hiện là thực sự cần thiết. ThS. Hồ Văn Thủy đã trình bày thuyết minh của đề tài trước Hội đồng.

IMG_0140

Theo ý kiến của Hội đồng, đề tài “Nghiên cứu xây dựng Quy định kỹ thuật điều tra vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất” là một đề tài có nội dung rộng, ý nghĩa thực tiễn cao.

Chủ nhiệm đề tài đã nhận được các ý kiến phản biện từ các Phản biện đề tài, cũng như các ý kiến đóng góp quý báu từ các thành viên Hội đồng nhằm hoàn thiện thuyết minh đề tài NCKH. Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm sửa chữa, hoàn thiện để xây dựng, phát triển đề tài.

IMG_0135

(TTDLTNN)