Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2021 do Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước thực hiện

Sáng ngày 05/07/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 do Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước thực hiện. Tham dự nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; bà Nguyễn Thị Hạ – Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Phó giám đốc Đặng Trần Trung Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước,                                               báo cáo tại cuộc họp.

Báo cáo tại Hội đồng, Phó giám đốc Đặng Trần Trung thay mặt chủ nhiệm các đề án, dự án cho biết, nhiệm vụ năm 2021 là tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc; Phân tích dự báo, cảnh báo xác định diễn biến tài nguyên nước, dự báo xu thế biến đổi tài nguyên nước theo chu kỳ ngắn và dài hạn cho các vùng quan trắc, một số lưu vực sông, kịp thời đưa ra các cảnh báo, dự báo về biến đổi tài nguyên nước; Thành lập, in ấn, xuất bản các bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo và niên giám tài nguyên nước để phục vụ công tác tính toán, quản lý và quy hoạch tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung Tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc theo kế hoạch được giao, chất lượng sản phẩm đáp ứng được các mục tiêu đề ra, đã hoàn thành 43% giá trị công việc được giao năm, tóm tắt kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc tài nguyên nước mặt và nước dưới đất hàng tháng tại các vùng quan trắc; Đánh giá được kết quả chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu quan trắc tài nguyên nước mặt năm 2020.

Biên soạn bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước dưới đất, 13 lưu vực sông (Hồng – Thái Bình, Mã, Cả, Gianh – Nhật Lệ, Thạch Hãn, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc – Vệ – Trà Bồng, Sê San, Srê Pốk, Ba – Kỳ Lộ, Đồng Nai, Cửu Long) và 42 tỉnh có các công trình quan trắc (tháng 1 – 6 năm 2021), mùa (mùa khô, mùa mưa) và năm 2021. Biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Sê San, Srê Pôk hàng tháng, mùa. Xây dựng được hệ thống tác nghiệp tài nguyên nước mặt, nước dưới đất cho lưu vực sông Sê San, Srê Pôk.

Biên soạn bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tại 06 trạm quan trắc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hàng tháng (tháng 1 – 6 năm 2021), mùa (mùa mưa năm 2020, mùa khô năm 2020-2021) và năm 2020.

Sử dụng hệ thống mô hình toán Mike Nam, Mike Hydro Basin, Mike Hydro River, Foflow, Arcswat để dự báo cảnh báo tài nguyên nước nhằm thông báo, đánh giá tài nguyên nước; dự báo tổng lượng nước biển, dự báo lượng nước có thể khai thác sử dụng, cảnh báo nguy cơ thiếu nước, cảnh báo mức độ căng thẳng tài nguyên nước; tính toán chỉ số chất lượng nước cơ bản, xâm nhập mặn, tổng lượng bùn cát.

Phát biểu tại cuộc họp các thành viên hội đồng nghiệm thu cho biết về cơ bản các dự án đều có nội dung công việc thực hiện đảm bảo về khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công đã được phê duyệt trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên có một số lỗi đề nghị đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa.

Kết luận Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sau đó tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

Một số ảnh tại cuộc họp:

                                              Toàn cảnh cuộc họp.