Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

vv242Ngày 24 tháng 07năm 2013, tại hội trường Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai, ông Tống Ngọc Thanh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng Lãnh đạo các Liên đoàn và Trung tâm trực thuộc, đại diện của Cục Quản lý tài nguyên nước, Vụ Tài Chính, Vụ Khoa học Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Ông Tống Ngọc Thanh – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước đã thay mặt Trung tâm đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Trong năm 2013, Trung tâm được giao thực hiện (cả nhiệm vụ chuyển tiếp và mở mới) 02 nhiệm vụ Chính phủ, 12 nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước, 01 nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, 01 nhiệm vụ đặc thù quan trắc quốc gia tài nguyên nước, 03 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, 11 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA, 04 nhiệm vụ xây dựng cơ bản. Trong 6 tháng đầu năm 2013, tiến độ thực hiện kế hoạch và giải ngân của Trung tâm đạt 54% kế hoạch của cả năm, đây là một nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ – công nhân viên chức thuộc Trung tâm.

Trung tâm đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt và đúng tiến độ các dự án, nhiệm vụ cho chính phủ giao phó. Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm đối với các đơn vị sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm. Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên tổ chức giao ban với các phòng quản lý để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ thực hiện nhiệm vụ, phối hợp, giải quyết các vấn đề chuyên môn.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án do chính phủ và Bộ giao, Lãnh đạo Trung tâm cũng đã nỗ lực tìm kiếm thêm các nhiệm vụ, dự án dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho cán bộ- viên chức trực thuộc Trung tâm. Đây là một nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Trung tâm trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn, giúp cho cán bộ – công nhân viên Trung tâm vô cùng phấn khởi và hăng say công tác, gắn bó dài lâu, dốc sức cho sự phát triển bền vững của Trung tâm. Ngoài ra, Trung tâm cũng liên tục tổ chức các cuộc hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ, bồi dưỡng về đạo đức, chính trị cho tầng lớp kế cận – nòng cốt cho sự phát triển của Trung tâm sau này. Ngoài việc cố gắng nâng cao đời sống vật chất, đời sống tinh thần của Cán bộ – viên chức trực thuộc Trung tâm cũng rất được chú trọng với việc tạo điều kiện cho cán bộ – viên chức tham gia các cuộc thi đấu thể thao của Bộ, các cuộc thi về nữ công gia chánh do Bộ tổ chức, tổ chức tham quan, nghỉ mát cho cán bộ – viên chức của Trung tâm…

Trong 6 tháng cuối năm 2013, Trung tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ năm 2013 đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ đẩy nhanh tiến độ để kết thúc 02 dự án trong năm 2013 là: Quy hoạch Quản lý sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2010; Đánh giá tác động của BDDKH, NBD đến tài nguyên nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trung tâm cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị thành lập đề cương các dự án chuyên môn mở mới năm 2014 để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập chung xây dựng và hoàn thiện các thông tư quy định kỹ thuật theo phê duyệt của Bộ TN&MT. Tiếp tục hoàn thiện và ban hành chiến lược phát triển của Trung tâm đến năm 2020; Tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước nhằm nâng cao vị thế của Trung tâm. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận cũng như hoàn thiện, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo của Trung tâm.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các Liên đoàn và Trung tâm trực thuộc cũng nêu lên các khó khăn, vướng mắc hiện có để Trung tâm trình Bộ xem xét, giải quyết như: Hệ thống trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác điều tra, thực hiện dự án đã quá cũ kỹ, cần được nâng cấp, thay thế như: Hệ thống máy khoan tự hành, hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc tài nguyên nước, nguồn vốn thực hiện công tác quan trắc, hệ thống ô tô chuyên dụng…

Tại Hội nghị, ông Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia. Đây là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TN&MT, có chức năng lập quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước trong phạm vi cả nước, cung cấp dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

vv243

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã đạt được. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Trung tâm cần phải nhanh chóng hoàn thiện chiến lược phát triển Trung tâm, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo của Trung tâm. Thứ trưởng cũng biểu dương Trung tâm trong công tác đào tạo cán bộ trẻ, đặc biệt là việc tập huấn nâng cao kiến thức, phổ biến kịp thời các thông tư, nghị định của chính phủ, nắm bắt được tinh thần chỉ đạo của Đảng và Bộ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, nâng cao được chất lượng đời sống CBNV trong Trung tâm cũng như nâng cao được vị thế của Trung tâm. Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông thông tin, quảng bá hơn nữa hình ảnh của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước, xứng tầm với chức năng nhiệm vụ mới được Bộ tin tưởng giao phó. Thứ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm tiếp tục quan hệ và làm việc chặt chẽ hơn nữa với Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính để đẩy nhanh công tác đầu tư năng lực trang thiết bị, mạnh dạn thay thế cái cũ. Các lớp tập huấn, đào tạo do dự án IGPVN và Trung tâm phối hợp tổ chức cần mở rộng thành phần tham gia, không chỉ giới hạn trong phạm vi các tỉnh thực hiện dự án. Trung tâm cũng cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, lập các đề án quy hoạch mới trong lĩnh vực tài nguyên nước nhằm nâng cao năng lực, vị thế và thực hiện đúng với chức năng của Trung tâm trong giai đoạn mới.

vv244

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai cũng đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Văn Sơn – Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính; trao danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường cho 8 cá nhân và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 39 tập thể và 80 cá nhân./.

vv245

vv246

vv247

vv248

vv250

(Thanh Sơn – NAWAPI)