Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Kế hoạch tài chính

Sáng ngày 30/06/2023, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kế hoạch tài chính cho ông Đỗ Đức Thắng.

Chủ trì Hội nghị là ông Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm, cùng tham dự có Ban lãnh đạo Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, lãnh đạo các phòng Ban chuyên môn, nghiệp vụ và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chánh Văn phòng công bố Quyết định của Tổng Giám đốc Trung tâm về việc bổ nhiệm ông Đỗ Đức Thắng giữ chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan đọc công bố Quyết định bổ nhiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, ông Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm ghi nhận những cố gắng và nỗ lực của đồng chí Đỗ Đức Thắng trong thời gian qua. Tổng Giám đốc nhấn mạnh, công tác bổ nhiệm chức danh này nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trung tâm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Đỗ Đức Thắng trên cương vị mới nhanh chóng tiếp nhận công việc để cùng Ban Kế hoạch tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm trao quyết định ông Đỗ Đức Thắng(bên phải)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Kế hoạch tài chính Đỗ Đức Thắng trân trọng cảm ơn Cấp ủy, tập thể lãnh đạo Trung tâm đã quan tâm, tin tưởng và ghi nhận sự phấn đấu của bản thân trong công tác. Đồng thời, khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng hơn nữa trong công việc, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, cống hiến cho sự phát triển của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước nói riêng và ngành Tài nguyên môi trường nói chung.