Hội nghị chuyên đề về công tác kế hoạch tài chính

lat_22072016_4Ngày 21/7/2016, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác kế hoạch tài chính năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG, đồng chí Vũ Văn Sơn – Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, đồng chí Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, cùng toàn thể lãnh đạo và các cán bộ viên chức làm công tác kế hoạch tài chính tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

lat_22072016_1

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Thanh đã yêu cầu các đơn vị khi làm công tác kế hoạch phải rõ ràng, cụ thể và nêu bật được sản phẩm của từng dự án; còn đối với công tác tài chính cần làm sáng tỏ những vấn đề còn vướng mắc của đợt quyết toán và kiểm tra quyết toán; công tác thống kê tài sản, báo cáo tài chính cần minh bạch và chi tiết; công tác chỉ đạo phải sát sao hơn nữa.

lat_22072016_2

Đại diện Ban Kế hoạch – Tài chính, đồng chí Vũ Văn Sơn trình bày bản đánh giá tình hình thực hiện công tác Kế hoạch – Thống kê tại Trung tâm năm 2015 – 2016. Về công tác Kế hoạch – Thống kê, Cơ quan Trung tâm đã thực hiện đúng chức năng quản lý trong lĩnh vực Kế hoạch sản xuất của đơn vị dự toán cấp II, thường xuyên đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện theo kế hoạch được giao. Ngoài ra, đối với các công tác khác liên quan đến nghiệp vụ Kế hoạch – Thống kê, Trung tâm đã luôn kịp thời thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên để phục vụ tốt công tác quản lý của Trung tâm. Còn tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm, nhìn chung công tác kế hoạch thống kê đã dần đi vào nề nếp, đáp ứng được các yêu cầu trong quản lý và điều hành sản xuất tại đơn vị. Tuy nhiên, trình độ chuyên môn kỹ thuật của một số cán bộ làm công tác kế hoạch thống kê còn hạn chế, nhiều thay đổi, các đơn vị cần có kế hoạch về nhân lực và đào tạo để đáp ứng yêu cầu được giao.

lat_22072016_3

Tiếp lời đồng chí Vũ Văn Sơn, đồng chí Đinh Ngọc Chức, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính cũng nêu lên những vấn đề mà các đơn vị trực thuộc đang vướng mắc, đơn cử như: Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” chậm thống nhất nên khối lượng và thời gian thi công chưa đảm bảo được số lượng cũng như tiến độ; hay Dự án “Biên hội, thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” công tác nội nghiệp vẫn còn chậm, yêu cầu Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung tăng cường phối hợp với các đơn vị khác để kết thúc dự án sớm. 

Hội nghị công tác kế hoạch – Tài chính của Trung tâm QH&ĐT TNN QG đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

lat_22072016_4

(TTDLQH&ĐTTNN)