Góp ý bản dự thảo Thông tư quy định Định mức kinh tế kỹ thuật và thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ – BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đến nay, hai thông tư (trong số 5 thông tư) đã xây dựng xong bao gồm “Thông tư quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước” và “Thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất”.

Để có thêm các cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải Dự thảo hai Thông tư để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Số 93/95 Phố Vũ Xuân Thiều- Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

Mọi ý kiến đóng góp sẽ đuợc chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý truớc khi ban hành.

Quý bạn đọc quan tâm có thể download theo Link sau:

Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất:

http://cwrpi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=206&Itemid=17&lang=vi

Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật công tác quan trắc và dự báo tài nguyên nước:

http://cwrpi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=205&Itemid=17&lang=vi

 

 

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xin trân trọng cảm ơn!(CWRPI)