Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG thăm và tặng quà các tổ khoan đang thi công thực địa

Ngày 28/5/2015, đồng chí Vũ Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm dẫn đầu phái đoàn Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã đi thăm một số đội khoan của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đang thi công trên thực địa. Cùng đi với đoàn có Lãnh đạo và đại diện Công đoàn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Sau đây là một số hình ảnh của đoàn công tác:

Anh_so_2

Anh_so_3

Anh_so_1
(TTDLQH&ĐTTNN / Nguồn: Phạm Văn Khoa, Liên đoàn QH&ĐTTNNMN)