Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc được tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ thi công các công trình nghiên cứu, quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

Trong những ngày cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đầu tư, trang bị một loạt thiết bị chuyên dùng và thiết bị vận tải hiện đại gồm: 02 máy khoan tự hành YPb – 3A3 của Nga sản xuất; 03 xe bán tải Ford Ranger XL; 02 xe tải cẩu NINO; 01 máy đo ACDB; 02 máy bơm nén khí và 02 máy đo lưu tốc kế. Tổng giá trị tài sản Liên đoàn vừa được Trung tâm đầu tư, trang bị lần này lên tới trên 30 tỷ đồng.

Cùng với các trang thiết bị hiện có, việc được đầu tư thêm một lượng đáng kể trang thiết bị chuyên dùng hiện đại và các thiết bị vận tải đồng bộ giúp Liên đoàn nâng cao được năng lực trang thiết bị, chủ động hơn trong phục vụ thi công các công trình nghiên cứu, điều tra quy hoạch tài nguyên nước trên phạm vi các tỉnh phía Bắc (Từ Thừa Thiên Huế trở ra).

Trong Kế hoạch trung hạn 2017-2020, cùng với các nhiệm vụ Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt như: Dự án Điều tra, đánh giá tổng quan TNN tỷ lệ 1/100.000 lưu vực sông Lô-Gâm 53 tỷ đồng; Dự án điều tra, đánh giá sơ bộ TNN tỷ lệ 1/50. 000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ 41 tỷ đồng; 190 tỷ đồng cho Đề án Điều tra, đánh giá tìm kiếm nguồn nước vùng cao, vùng khan hiếm 9 tỉnh Liên đoàn được giao…hy vọng hệ thống trang thiết bị vừa được đầu tư sẽ phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả trong thi công góp phần nâng cao chất lượng các dự án, đề án và nhiệm vụ Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Liên đoàn được giao phục vụ tốt cho định hướng Quy hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội, tăng cường năng lực quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước…của các Vùng trọng điểm và của các địa phương.

Một số hình ảnh trang thiết bị được đầu tư:

bai12_1

bai12_2

bai12_3