Việt Nam tham dự Diễn đàn Thế giới về Nước

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Thế giới về Nước lần thứ 6, diễn ra từ ngày 12 đến 17/3 tại thành phố Marseille, phía Nam nước Pháp.

Diễn đàn Thế giới về Nước lần thứ 6 do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Hệ thống quốc tế các Tổ chức lưu vực sông (RIOB) phối hợp tổ chức với chủ đề “Góp phần vào sự hợp tác và hòa bình để quản lý tối ưu các lưu vực sông xuyên biên giới”. Đây là cuộc gặp gỡ trên qui mô lớn của các nước thành viên tổ chức lưu vực sông và các nước quan sát viên, nhằm thảo luận, trao đổi để tìm ra các giải pháp tốt nhất để phát triển và cải thiện sự quản lý tối ưu lưu vực của khoảng 276 sông và hàng trăm ao, hồ xuyên biên giới khác cũng như tăng cường sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Dự kiến, Diễn đàn thu hút gần 20 nghìn đại biểu đến từ khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các đại biểu sẽ nghe các tham luận và báo cáo của 800 diễn giả trong khoảng 400 giờ tại 300 phiên họp và thảo luận khác nhau.

Các báo cáo này sẽ tập trung vào 9 nội dung chủ yếu như: Tăng cường các chính sách và thực thi các nguyên tắc pháp luật quốc tế, khu vực và địa phương hiện nay về nước trong cộng đồng quốc tế; ký kết các văn bản mới để nâng cao chất lượng quản lý nước trên mặt đất và nước ngầm; phát triển và cải thiện các cơ chế hợp tác quốc tế; tạo lập cơ chế tài chính bền vững cho các tổ chức xuyên biên giới; tăng cường đào tạo cán bộ quản lý và các nhà hoạch định chính sách; soạn thảo các văn bản hợp tác kết nghĩa giữa các tổ chức có lưu vực sông, ngòi, hồ ao; phát triển việc chia sẻ thông tin và dữ liệu trong lĩnh vực này.

Diễn đàn Marseille cũng là dịp để các đại biểu trình bày các sáng kiến và các giải pháp nhằm vượt qua khó khăn hiện tại để đi đến ký kết “Hiệp ước Thế giới về việc quản lý tối ưu các lưu vực sông ngòi và hồ ao”. Lễ ký kết văn bản này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/3 tới.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)