Ưu tiên các chương trình ứng phó với BĐKH tại đồng bằng Sông Hồng và sông Cửu Long

Chiều 28/2/2010 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã làm việc với Cục KTTV&BĐKH về Dự thảo nội dung Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu (BĐKH). Thứ trưởng Trần Hồng Hà và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ cùng dự.

Cục trưởng Cục KTTV&BĐKH Lê Công Thành cho biết, mục tiêu của Dự thảo khung Chiến lược về BĐKH tập trung vào 3 giai đoạn: 2011 – 2020; 2020 – 2030 và 2030 – 2050. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong Chiến lược tập trung ở các mặt: thích ứng; giảm nhẹ; cảnh báo thiên tai và giám sát BĐKH; huy động các nguồn lực tài chính; nâng cao nhận thức và giáo dục, đào tạo phát triển khoa học – công nghệ; hợp tác và hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế, tổ chức.

Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp thích ứng tập trung tại các lĩnh vực tài nguyên nước, nông nghiệp, rừng và các hệ sinh thái, vùng đồng bằng và ven biển, kinh tế – xã hội – cộng đồng. Các nhiệm vụ và giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tập trung tại các lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; quá trình công nghiệp; quản lý chất thải.

Dự thảo khung Chiến lược cũng chỉ rõ, các chương trình, hoạt động ưu tiên tập trung là: Chương trình Đồng bằng sông Cửu Long; đồng bằng Sông Hồng; ứng phó cho các đô thị; nâng cấp và cải tạo hệ thống đê biển; bảo vệ và tái trồng rừng.

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đánh giá cao Tổ soạn thảo đã hoạt động tích cực trong thời gian qua để đưa ra khung Dự thảo Chiến lược quốc gia về BĐKH. Bộ trưởng đi sâu vào phân tích các khía cạnh của khung Chiến lược về quan điểm; mục tiêu; nội dung và tổ chức cách làm. Bộ trưởng nêu rõ, BĐKH là vấn đề tồn vong, sống còn của đất nước. Chiến lược quốc gia về BĐKH là một Chiến lược lâu dài và cấp bách do vậy, tầm nhìn chiến lược phải khác hơn, xa hơn có ảnh hưởng sâu sắc tới việc phát triển kinh tế – xã hội và chi phối các chiến lược khác. Cần phải nâng cao tính chủ động, kịp thời nắm bắt thời cơ và chủ động về nội lực trước thách thức của BĐKH.

tt385

Bộ Trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu

Theo Bộ trưởng, giai đoạn trước mắt cần tập trung ưu tiên các chương trình hoạt động về BĐKH tại hai đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng cũng chỉ rõ, lũ lụt và triều cường đang là mối đe dọa đối với các đô thị ven biển của nước ta, do đó, cần tập trung ứng phó trước nguy cơ ngập úng là nhiệm vụ quan trọng và cần làm ngay.

 


(Theo Monre.gov.vn)