Truyền thông góp phần thay đổi hành vi, nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường

Ngày 27/2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Lien Aid (của Xinh-ga-po) tổ chức hội thảo tổng kết Chiến dịch truyền thông về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với sự tham gia của Đại sứ thiện chí Xuân Bắc. Hội thảo nhằm rà soát lại những kết quả đã đạt được, cũng như những định hướng ưu tiên cho các sáng kiến truyền thông, từ đó thúc đẩy hoạt động truyền thông, tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học nhấn mạnh: Nếu hành vi, nhận thức của người dân không thay đổi thì chúng ta không thể hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vì đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, bữa ăn của người dân chưa ngon thì người dân chưa thể quan tâm đến nước sạch được. Vì vậy, nếu chúng ta không tuyên truyền được cho người dân thấy vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe, cuộc sống không chỉ của chính họ, của con cái họ mà còn là của cả cộng đồng thì chương trình không thể thành công. Với mục đích và ý nghĩa như vậy, sau hơn một năm thực hiện chiến dịch truyền thông với hình ảnh của Đại sứ thiện chí, Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân nông thôn, cải thiện đáng kể điều kiện vệ sinh môi trường cho cộng đồng. Đồng thời, khuyến khích các cơ quan, tổ chức phát triển tham gia vào chiến dịch truyền thông nhằm đẩy mạnh vấn đề nước sạch, vệ sinh cá nhân và môi trường.
Cũng tại hội thảo, bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam ghi nhận đóng góp nhiệt tình của nghệ sĩ Xuân Bắc với vai trò Đại sứ thiện chí Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Đây là một sáng kiến điển hình trong sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan Chính phủ, các tổ chức Liên Hiệp Quốc, các nhà tài trợ song phương… đã hợp lực tạo đòn bẩy trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân. Hình ảnh Đại sứ thiện chí Xuân Bắc đã tác động tới tầng lớp trẻ em, cộng đồng người dân nông thôn…, khuyến khích họ thực hiện hành vi có lợi cho sức khỏe. Đây là bước tiến quan trọng để tiến tới nâng cao nhu cầu về sử dụng nước sạch, các hành vi vệ sinh cá nhân và gìn giữ vệ sinh môi trường, góp phần hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn của Việt Nam. Với những nỗ lực, kết quả cũng như những thành tựu của chương trình trong thời gian qua, bà Lotta Sylwander cam kết tiếp tục hỗ trợ Chương trình để đảm bảo rằng mọi trẻ em và người dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch và các công trình vệ sinh, từ đó giúp họ được hưởng cuộc sống khỏe mạnh và phát triển toàn diện.
Trong lễ tổng kết, Chương trình đã trao thưởng cho các em đoạt giải trong cuộc thi sáng tạo quốc gia “Tôi yêu nước sạch và vệ sinh môi trường vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng”.
 
 
 (Theo Monre.gov.vn)