Trung tâm tham dự Hội nghị báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019, kế hoạch trung hạn của Cục Viễn thám quốc gia

Sáng 18/6, tại Trạm thu ảnh Viễn thám quốc gia, Cục Viễn thám quốc gia, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành đã chỉ đạo cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ viễn thám đến từng địa phương tại Hội nghị báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019, kế hoạch trung hạn của Cục Viễn thám quốc gia (Bộ TN&MT)

https://nawapi.gov.vn/images/stories/147a.png

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm Cục đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thám, để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất. Đáng chú ý, Cục Viễn thám quốc gia đã phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt nam xây dựng nội dung viễn thám trong Luật Đo đạc và Bản đồ trình Quốc hội thông qua ngày 14/6 vừa qua.

Cục Viễn thám quốc gia được Bộ giao nhiệm vụ xây dựng “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” trong năm 2018. Hiện nay Cục đang gấp rút xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động viễn thám là một trong các nội dung được quy định trong Luật Đo đạc và Bản đồ, vừa được Quốc Hội thông qua, dự kiến có hiệu lực từ tháng 01 năm 2019. Vì vậy để bảo đảm chất lượng và có thời gian nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà quản lý, Cục đã có văn bản đề xuất Bộ chuyển nhiệm vụ xây dựng Chiến lược sang kế hoạch năm 2019” – Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cho biết thêm.

Cục trưởng báo cáo: Trong kế hoạch năm 2018 Cục triển khai 2 dự án: “Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho Cục Viễn thám quốc gia tại số 01 Văn Tiến Dũng” (nay là số 79 Văn Tiến Dũng) và Dự án “Xây dựng trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý ảnh vệ tinh”.

Cũng trong kế hoạch năm nay, Cục đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý các lĩnh vực chuyên môn trực thuộc Bộ mở mới, lập kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn của Lĩnh vực sử dụng công nghệ viễn thám cụ thể là với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Quản lý Tài nguyên nước; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Cục Viễn thám quốc gia sẽ tiếp tục rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị để kịp thời điều chỉnh bảo đảm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của Cục và đáp ứng yêu cầu quản lý về tài nguyên và môi trường của Bộ; sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; đưa vào vận hành bộ chỉ số đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị của Cục Viễn thám quốc gia.

Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh đề xuất: Bộ TN&MT quan tâm chỉ đạo giúp đưa việc thực hiện Dự án “Xây dựng trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý ảnh vệ tinh” vào kế hoạch trung hạn.

Đối với danh mục các Dự án Cục đang đề xuất trình Bộ xin mở mới năm 2019 Cục đã trình Bộ đề nghị Bộ xem xét phê duyệt danh mục mở mới để Cục có cơ sở xây dựng Dự án trình Bộ phê duyệt kịp thời triển khai thực hiện trong năm kế hoạch 2019.

Đối với các dự án mở mới Cục phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng và đang trình Bộ phê duyệt, đề nghị Bộ sớm thẩm định ra quyết định phê duyệt để các Dự án sớm được đưa vào triển khai thực hiện góp phần phát triển việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong các lĩnh vực Bộ đang quản lý.

https://nawapi.gov.vn/images/stories/147b.png

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh báo cáo

Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cũng đề nghị Bộ quan tâm cho phép Cục được thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Hợp tác với nước CHDCND Lào – hỗ trợ Bộ TN&MT Lào ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên và môi trường tiến tới phục vụ việc giám sát tài nguyên rừng và đất nông nghiệp để Chương trình được sớm đưa vào triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, hầu hết đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đều đánh giá cao nội dung báo cáo và đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn. Ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết: Công tác quản lý nhà nước về viễn thám và ngành viễn thám là công cụ rất quan trọng. Hiện nay Cục Viễn thám Quốc gia thu ảnh Vinasat 1 và tới đây sẽ thu ảnh SPOT6, SPOT7. Vì thế Cục cần làm việc với các lĩnh vực để thu thập thêm nhu cầu sử dụng ảnh vệ tinh, tổng hợp báo cáo Bộ TN&MT để đưa vào kế hoạch năm 2019.

Theo đại diện Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, đối với việc giám sát sử dụng nước ngoài biên giới Việt Nam, công tác viễn thám là hết sức quan trọng, đặc biệt đối với sông Mê Công. Tuy vậy, công nghệ viễn thám gặp rất nhiều khó khăn để từ ảnh vệ tinh có thể kết luận được quá trình vận hành, có thể nghiên cứu khoa học công nghệ để xem xét bề mặt nước.

Đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính đề nghị Cục Viễn thám quốc gia tập trung vào cơ chế, chính sách, đặc biệt các vấn đề liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể hóa những nội dung để xây dựng quy định kỹ thuật, có chương trình định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Cục; các đơn vị trong Bộ ưu tiên hợp tác với Cục bởi dữ liệu để có thể tập trung ứng dụng công nghệ viễn thám cho nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan trong Bộ rất lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá cao việc Cục Viễn thám quốc gia đã phát huy những kết quả mà trong những năm qua đã đạt được. “Đã có Điều trong Luật Đo đạc Bản đồ rồi, Cục đã quan tâm đến quy trình, quy định kỹ thuật. Đề nghị Cục tiếp tục quan tâm trong năm 2019 và trung hạn để công cụ nhà nước về viễn thám ngày càng dày dặn hơn” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

“Cục cũng nên xã hội hóa, phổ thống hóa viễn thám. Đây là chiến lược phát triển đối tượng quản lý. Trong kế hoạch năm 2018 – 2019 chưa thấy Cục sử dụng viễn thám trong dự báo mùa màng cà phê, năng suất lúa, dự báo mùa vải, mùa nhãn…” – Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá.

Thứ trưởng chỉ đạo, ngoài quan tâm đến văn bản quy phạm pháp luật, Cục cần có định hướng về chuyên ngành để đẩy mạnh áp dụng công nghệ viễn thám trở nên phổ cập, phổ biến đến từng địa phương. Cục Viễn thám quốc gia cũng cần quan tâm đến nhiệm vụ thường xuyên bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn và đề tài dự án và công tác tổ chức bộ máy của Cục nên được rà soát lại một bước, sắp xếp anh em trong đơn vị để sử dụng hiệu quả và mở rộng sản xuất cho các đơn vị tự chủ của Cục.

Thứ trưởng đề nghị, đối với kế hoạch năm 2019, Cục nghiên cứu những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để trao đổi với các Vụ trong Bộ có kết quả rõ ràng hơn.

https://nawapi.gov.vn/images/stories/147c.png

Thứ trưởng Lê Công Thành cùng lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia, đại biểu các Vụ, Cục trực thuộc Bộ TN&MT chụp ảnh lưu niệm sau khi thăm Trạm thu ảnh viễn thám