Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(TĐKT) – Ngày 4/3, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2010-2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Minh Quang dự và phát biểu.

Ngày 04/3/2008 Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch và điều tra tài nguyên nước, hỗ trợ cho công tác quản lý tài nguyên nước, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Mặc dù được thành lập năm 2008, nhưng các đơn vị nòng cốt trực thuộc Trung tâm đã có quá trình lịch sử hình thành, phát triển lâu dài, một số đơn vị đã trải qua thời gian 30 – 40 năm hình thành và phát triển như các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ quan Trung tâm là lực lượng cán bộ quản lý và chuyên môn kỹ thuật được Bộ TN&MT điều chuyển từ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và các tổ chức chuyên môn trong và ngoài bộ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước.

7 qua (2008-2015), Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đổi mới, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, góp phần động viên, tạo sức mạnh lan tỏa đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động hăng hái phấn đấu vươn lên, sáng tạo trong công tác, góp phần khẳng định được vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước, từng bước phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước quốc gia.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác giai đoạn 2016-2020, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia cho biết: Ngay từ ngày đầu thành lập, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, thực thi có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quy hoạch, điều tra, quan trắc tài nguyên nước từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khan hiếm nước, vùng hải đảo xa xôi, vùng biên cương của Tổ quốc.

TTamQH

Trung tâm đã phát động đến từng đơn vị phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của tập thể cán bộ, công nhân viên, làm dấy lên một khí thế mới trong lao động, học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là giai đoạn 5 năm gần đây. Các kết quả điều tra, quy hoạch, quan trắc tài nguyên nước do Trung tâm thực hiện đã góp phần quan trọng trong việc quy hoạch, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước của quốc gia. Trung tâm được giao thực hiện 3 dự án quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú Quốc, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và quản lý sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2015 và định hướng năm 2020. Ngoài ra, Trung tâm còn trình Bộ TN & MT phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước 2 lưu vực sông Bắc Giang-Kỳ Cùng và Srêpok. Đặc biệt trong năm 2014, Trung tâm đã đề xuất thành công xây dựng chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” và đề án “Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh” để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, vừa qua Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ TN&MT tập trung tổ chức thực hiện việc rà soát, điều tra cơ bản tài nguyên nước cả nước, hướng dẫn các địa phương thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên nước; lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua thường xuyên do Bộ TN & MT phát động, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, phong trào thi đua cải cách hành chính…

Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, 5 năm tiếp theo (2015-2020), Trung tâm tiếp tục tổ chức triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi”, hăng hái thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác các mặt, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới trong công tác quy hoạch, điều tra tài nguyên nước; thi đua thực hiện có hiệu quả cao các chương trình, dự án quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước được giao nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và sự phát triển bền vững của đất nước; đẩy mạnh phong trào tìm kiếm việc làm, đảm bảo đủ việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn Trung tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước đã đạt được trong thời gian qua. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2015.

(Theo thiduakhenthuongvn.org.vn)