Trạm bơm tiền tỷ, xây xong không sử dụng

Trạm bơm Cầu Sến được đầu tư 2,6 tỷ đồng từ Chương trình 135 của Chính phủ, xây dựng xong nhưng không đưa vào sử dụng. Đó là thực trạng đang diễn ra tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương (Nghệ An).           
           Trạm bơm nước tưới phục vụ sản xuất cầu Sến được xây dựng năm 2002 thuộc Chương trình 135 giai đoạn I. Đến năm 2007, trạm bơm được xây dựng thêm tuyến mương và đường ống dẫn nước 800m lên xứ đồng xóm 1, xóm 2 của xã Thanh Đức. Theo dự án, công trình trạm bơm cầu Sến sẽ phục vụ tưới tiêu cả xứ đồng từ xóm 1 đến xóm 5 với diện tích là 50 ha nhằm cải tạo toàn bộ diện tích đất màu chuyển sang đất hai lúa theo nhu cầu lương thực chung của toàn xã.         
           Thế nhưng từ năm 2006, huyện Thanh Chương có chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ cây ngắn ngày sang cây lâu năm (cây chè) phù hợp điều kiện phát triển kinh tế. Nhân dân xã Thanh Đức cũng nhận thấy phát triển cây chè là cây có hiệu quả kinh tế cao và ổn định, đồng thời Đảng uỷ có Nghị quyết 03/NQ-ĐU và UBND xã xây dựng đề án phát triển cây chè công nghiệp giai đoạn 2006-2010, nhân dân thực hiện và trồng khép kín toàn bộ diện tích nêu trên. Cũng vào thời điểm đó, Nhà máy chế biến chè và một số cơ sở chế biến chè mini ra đời tại địa phương, việc đưa cây chè vào trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định hơn trồng lúa nên nhân dân đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng chè công nghiệp. Một đặc điểm của cây chè lại chỉ cần rất ít nước, tưới theo kiểu phun mưa, từ đó nhu cầu sử dụng nước tưới tiêu không cần nữa. Công trình trạm bơm cầu Sến được xây dựng xong, sau khi đưa vào sử dụng được một năm thì nhân dân không có nhu cầu sử dụng, một số diện tích đất chuyển sang mục đích sử dụng khác, chỉ có vài, ba hộ dân có nhu cầu sử dụng tưới với diện tích 5ha.        
            Gần 5 năm trôi qua, hàng năm xã Thanh Đức phải bỏ kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nhân dân cũng ra sức nạo vét và bảo quản trạm bơm. Thanh Đức là một xã nghèo thuộc Chương trình 135 của huyện Thanh Chương, được Chính phủ đầu tư công trình trạm bơm tiền tỷ phục vụ dân sinh không phải là số tiền nhỏ, ấy vậy mà công trình đã không phát huy được hiệu quả và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, làm lãng phí tài sản của nhà nước. Không sử dụng trạm bơm, nhân dân xã Thanh Đức đã đề nghị huyện Thanh Chương có giải pháp tháo dỡ di dời trạm bơm đi nơi khác để giải toả đường đi lại cho nhân dân sản xuất, do đường ống và mương ngăn cách cản trở khó khăn trong việc vận chuyển vật tư và sản phẩm thu hoạch. Hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Chương, các cầu máng (qua khe, suối, trạm bơm) đang nhiều nên huyện đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo nhu cầu sử dụng ống thép dẫn nước tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp để thay thế các cầu máng.   
           Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các địa phương trong việc khảo sát, đầu tư xây dựng và quy hoạch các dự án trên địa bàn, tránh gây lãng phí tài sản mà không mang lại lợi ích cho nhân dân. 
(Theo Monre.gov.vn)