TPHCM: Tăng cường bảo vệ nguồn nước ngầm

Ngày 08/12, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác quản lý, cấp phép khai thác, sử dụng nước ngầm trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì việc lập bản đồ quy hoạch khai thác tài nguyên nước và hạn chế sử dụng nước ngầm theo mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết với quy hoạch xây dựng thành phố.
Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ chủ trì việc nghiên cứu, rà soát các vùng đất trũng, các địa điểm có điều kiện xây dựng các hồ điều tiết.
Sở Giao thông vận tải và UBND các quận – huyện chịu trách nhiệm tăng cường diện tích cây xanh nhằm giải quyết yêu cầu trữ nước chống ngập, ngăn chặn, xử lý các hành vi đổ rác xuống kênh rạch gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.
Theo số liệu từ Viện Môi trường và Tài Nguyên, hiện trung bình bình mỗi ngày có 21.500 tấn chất thải rắn được thải ra từ các đô thị trên cả nước, trong đó, khoảng 90% được chôn lấp. Trong trường hợp các bãi rác này bị rò rỉ nước do ngập thì nguy cơ suy thoái nguồn nước bề mặt và nguồn nước ngầm rất dễ xảy ra.

 

(Theo DWRM)