TP.HCM: Giá nước tăng 10%

 Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên, kể từ ngày 1/1 giá nước tại TP.HCM tiếp tục tăng thêm 10% theo quyết định 103 của UBND TP (ngày 24/12/2009).

Cụ thể đối với các hộ dân cư, giá nước trong định mức 4m³/người/tháng tăng từ 4.400 đồng lên 4.800 đồng/m³ (chưa bao gồm VAT).
Giá nước từ trên 4-6m³/người/tháng tăng từ 8.300 đồng lên 9.200 đồng/m³, giá nước trên 6m³/người/tháng tăng từ 10.500 đồng lên 11.000 đồng/m³.
Trong khi đó, giá nước dùng cho cơ quan hành chính, đoàn thể là 9.300 đồng/m³ (tăng thêm 1.200 đồng/m³), đơn vị sản xuất là 8.200 đồng/m³ (tăng thêm 800 đồng/m³).
Riêng giá nước sử dụng tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ tăng cao nhất là 15.200 đồng/m³ (tăng thêm 1.700 đồng/m³).

 

(Theo Monre.gov.vn)