TP Hồ Chí Minh phấn đấu giảm thất thoát 30 nghìn m3 nước/ngày

Trước tình hình cung cấp nước sinh hoạt hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đề ra nhiều giải pháp nhằm giảm thất thoát nước với mục tiêu từ nay đến cuối năm 2011, kìm hãm và giảm từ 1 – 2% nước thất thoát, tương đương với 30 nghìn m3 nước/ngày.    
              Phó Tổng giám đốc Sawaco Võ Quang Châu cho biết: Sawaco đang tăng cường công tác dò tìm, phát hiện rò rỉ và sửa bể kịp thời, cải tạo ống cũ, trong đó phấn đấu thực hiện xử lý bể ống nhánh tro ng vòng 2 giờ, bể ống cái thời gian xử lý trong 24 giờ. Sawaco cũng phối hợp với các cơ quan quản lý nguồn nước như hồ Dầu Tiếng, Trị An để có kế hoạch xả nước đẩy mặn hợp lý nhằm tiết kiệm nguồn nước cho sản xuất nước sạch, tưới tiêu. Tổng Công ty cũng tập trung thực hiện giảm thất thoát nước tại các vùng theo các dự án của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á tại quận 1 và 3 nhằm tiết kiệm khoảng 22 nghìn m3/ngày.        
          Theo ông Châu, trong khả năng của mình, Sawaco đang tiến hành nhiều dự án phân vùng tách mạng, dò tìm điểm bể, chống thất thoát nước trên nhiều khu vực của thành phố. Bước đầu công tác này đã thành công ở một số phường của quận 5, 6, Bình Thạnh… Tỷ lệ thất thoát nước ở đây chỉ còn gần 30% trong khi tỷ lệ này chung trên toàn thành phố gần 40%.      
 Trong năm 2011, Sawaco thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống 300 đồng hồ tổng để tính toán sản lượng đầu vào cho các đơn vị quản lý mạng lưới cấp nước và đưa vào vận hành khai thác hệ thống SAWAGIS; thay thế và lắp đặt mới 180 nghìn đồng hồ nước. Cùng với đó, Sawaco cũng tiến hành xây dựng mô hình “công nhân khu vực” nhằm đa dạng hóa kênh giao tiếp với khách hàng, nắm bắt thông tin báo bể ống nước và vận động tiết kiệm nước trong nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cập nhật và quản lý dữ liệu thông tin mạng lưới cấp nước; khuyến khích    khách hàng phát hiện và cung cấp thông tin bể ống nước, gian lận nước với mức thưởng 50 nghìn đồng/vụ việc.   
(Theo Monre.gov.vn)