Toàn cầu đứng trước thách thức lớn về nước sạch

Nuoc sach 
Anders Boenteer, Vin trưởng Vin Nghiên cu nước quc tế Stockholm (Thy Đin) cho biết, vn đề cht lượng nước s là tiêu đim quan tâm ca Tun l nước thế gii din ra t ngày 5 – 11/9 ti Stockholm. Đây là mt thách thc ln nht v vn đề nước mà toàn thế gii đang phi đối mt.

Anders Boenteer cho biết: “Trước kia chúng tôi thường tiến hành thảo luận vấn đề nước từ góc độ lượng, ví dụ như làm thế nào để ngày càng nhiều người có nước sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa có những quan tâm đầy đủ trong vấn đề chất lượng nước. Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần phải tập trung vào những thách thức từ chất lượng nước.”

Nhiều chuyên gia học nổi tiếng tham gia “Tuần lễ nước thế giới” sẽ tiến hành thảo luận và đưa ra những kiến nghị cụ thể về cải thiện chất lượng nước, qua đó từng bước nâng cao sự hiểu biết của những nhà hoạch định chính sách và công chúng đối với vấn đề chất lượng nước.

Các chuyên gia cũng sẽ tiến hành thảo luận ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu đối với nước và vấn đề sử dụng nước trong sản xuất lương thực.

(Theo Ngc Thúy – Monre)