Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý tài nguyên nước

tt_Lai

Sáng 19/9, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã nghe báo cáo về Đề án thành lập các cơ quan quản lý chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên nước. Cùng dự có lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (TTQH&ĐTTNNQG), Văn phòng Bộ.

Theo báo cáo từ đề án, mặc dù công tác quản lý tài nguyên nước trong những năm qua đã đạt được một số thành tựu nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập: Bộ máy và hoạt động quản lý tài nguyên nước ở các cấp, nhất là cấp cơ sở như huyện, xã chưa hiệu quả. Tình trạng chung là các cấp lãnh đạo chưa quan tâm đến công tác quản lý tài nguyên nước, thiếu cán bộ chuyên môn, cơ chế phối hợp giữa các cấp và trách nhiệm mỗi cấp chưa rõ ràng,…dẫn tới buông lỏng quản lý, quan liêu, thiếu trách nhiệm; Tình trạng vi phạm, gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, thiếu nước còn xảy ra ở nhiều nơi; Nhận thức của các cấp và nhân dân về bảo vệ tài nguyên chưa được cải thiện.

Toan_canh_19_9

Đồng quan điểm với báo cáo, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng sự gắn kết, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý tài nguyên nước còn chưa rõ nét, nhất quán. Ông Thanh kiến nghị các cơ quan quản lý tài nguyên nước cần thường xuyên trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ rõ ràng để tránh hiện tượng chồng chéo, trùng lặp giữa các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đang gặp phải trong công tác quản lý tài nguyên nước. Về mô hình tổ chức các cơ quan quản lý tài nguyên nước cấp Trung ương, Thứ trưởng đề xuất thành lập Cục Phòng chống tác hại do nước gây ra, để chủ động trong việc ứng phó, cảnh báo sớm và có biện pháp xử lý kịp thời với những nguy cơ tiềm ẩn do nước gây ra.

(Theo monre.gov.vn)