Tiếp tục hoàn thiện xây dựng thông tư hướng dẫn lập quy hoạch tài nguyên nước

IMG_0021

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai tại cuộc họp về tình hình xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn lập quy hoạch tài nguyên nước, chiều ngày 14/5 tại Hà Nội.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập quy hoạch tài nguyên nước quy định nội dung kỹ thuật, sản phẩm của việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước; lập quy hoạch tài nguyên nước đối với: Lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức thực hiện việc lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, lập quy hoạch tài nguyên nước.

Dự thảo Thông tư gồm 7 chương, 66 điều quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước.

Việc xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quy hoạch tài nguyên nước nhằm mục tiêu bảo đảm công bằng và hợp lý giữa các vùng, nhóm đối tượng sử dụng nước; giữa các khu vực hành chính; giữa thượng nguồn và hạ nguồn; ưu tiên nguồn nước đảm bảo phát triển mang tính chiến lược, ổn định an sinh xã hội và các đối tượng đang phụ thuộc vào nguồn nước và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; cân bằng giữa lượng nước có thể khai thác và nhu cầu sử dụng nước có tính đến sự biến động tự nhiên của nguồn nước nhằm tránh tình trạng thiếu nước thường xuyên hoặc không lường trước. Đồng thời, giúp bảo vệ các hệ sinh thái phụ thuộc vào nước, các chức năng quan trọng của nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt. Đặc biệt, phòng, chống, giảm thiểu và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; nâng cao sử dụng hiệu quả nguồn nước hiện có.

toan_canh

Tại cuộc họp, các thành viên của Tổ soạn thảo đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về các nội dung của dự thảo Thông tư, tập trung vào các vấn đề về bảo vệ nguồn sinh thủy và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông như: bảo vệ và phát triển rừng trong vùng quy hoạch; bảo vệ sự thông thoáng của sông, suối, khe, lạch thu, gom nước; bảo vệ hồ, ao, đầm phá, vùng đất ngập nước; khắc phục và phòng ngừa xói, lở lòng, bờ, bãi sông…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị tổ soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư; rà soát lại các nội dung đã xây dựng trong Thông tư hướng dẫn quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước để hoàn chỉnh hơn, tránh chồng chéo và trùng lặp.

(Theo monre.gov.vn)