Tính giá nước hợp lý để công trình nước sạch phát huy hiệu quả

 Đánh giá về Chương trình quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học khẳng định: Tính đến thời điểm hiện nay, Chương trình quốc gia đã đạt được nhiều kết quả tốt, tuy nhiên để chương trình tiếp tục đạt được mục tiêu đề ra trong giai đoạn 3 (2011-2015), rất cần có sự hỗ trợ từ các địa phương, đặc biệt là việc xem xét, quyết định giá nước hợp lý để công trình nước sạch có thể phát huy được hiệu quả cũng như đảm bảo tính bền vững của công trình.

Thứ trưởng Đào Xuân Học nhấn mạnh: Hiện nay, đối với giá nước sạch, nếu tính đúng, tính đủ thì giá không dưới 8.000 đồng/m3, tuy nhiên, nếu các địa phương áp dụng giá nước sạch này thì không ai dám dùng vì đời sống của người dân còn nghèo và khó khăn. Vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các nhà tài trợ quốc tế, các địa phương cùng góp sức, xem xét, quyết định giá nước hợp lý cho từng vùng để tất cả người dân có thể sử dụng nước sạch.

Hiện nay, theo báo cáo của Chương trình, dự án nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cũng như kiểm tra thực tế triển khai thực hiện tại các địa phương, giá nước dao động từ 3.500 đến 5.000 đồng/m3. Theo Thứ trưởng Đào Xuân Học, với giá nước này, người dân có thể sử dụng được nước sạch, tuy nhiên cá biệt như tỉnh Bắc Ninh, giá nước sạch chỉ 2.500 đồng/m3, với giá nước và cách làm tại tỉnh Bắc Ninh, hy vọng đây có thể là mô hình điểm cho các tỉnh có thể học tập và nhân rộng để người dân được sử dụng nước sạch với giá rẻ.

(Theo Monre.gov.vn)