Thành Phố Sơn La triển khai các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước

Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, bảo vệ môi trường, an toàn nguồn nước, ngay từ tháng 1/2021, UBND thành phố Sơn La đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

Năm 2020, tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của thành phố vẫn xảy ra do hoạt động sơ chế, chế biến quả cà phê tươi; chăn nuôi gia súc, gia cầm xả thải ra môi trường không qua xử lý làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố Sơn La.

Ông Đoàn Xuân Thi, Trưởng phòng TN&MT TP Sơn La cho biết: Qua kiểm tra, rà soát, năm 2020, có 14 cơ sở hộ gia đình, cá nhân thực hiện thu mua, sơ chế cà phê thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt đối với nhà máy cấp nước số 1, số 2 thành phố; 8 cơ sở hộ gia đình, cá nhân thực hiện thu mua, sơ chế cà phê không thuộc phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Ngoài ra, có 1 cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Chiềng Cọ. Các cơ sở không đảm bảo điều kiện hoạt động, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Kết quả, trong năm 2020, Đoàn kiểm tra của UBND thành phố đã kiểm tra, xử phạt vi phạm theo thẩm quyền 11 trường hợp, tổng số tiền phạt 31 triệu đồng. Đã phối hợp với Sở TN&MT, Công an tỉnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 1 trường hợp, với tổng số tiền 290 triệu đồng.

Tuy nhiên, do hoạt động sơ chế, chế biến cà phê là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình, trên địa bàn thành phố không có đơn vị thu mua, chế biến nên đã đẩy giá cà phê xuống thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và kinh tế của các hộ gia đình. Do giá thu mua thấp, các hộ gia đình tự sơ chế sản phẩm từ vườn cà phê của gia đình hoặc sơ chế thuê… thực hiện vào ban đêm và gần sáng nên khó khăn trong công tác kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu; ý thức chấp hành pháp luật còn thấp (nhất là các hộ gia đình, cá nhân); nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc bảo vệ, gìn giữ các nguồn nước và bảo vệ môi trường còn hạn chế. Công tác phối hợp trong kiểm tra, xử lý vi phạm đôi khi còn chậm, lúng túng, nhất là tại cấp xã, phường. Chế tài xử lý vi phạm đối với các hộ gia đình, cá nhân còn thấp, chưa đủ sức răn đe.

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, thành phố Sơn La đã chỉ đạo các phòng, ban, Công an thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục bố trí cán bộ, lực lượng giám sát liên tục đối với các cơ sở, hộ gia đình hoạt động sơ chế, chế biến cà phê. Tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở chế biến cà phê trong khu vực hành lang bảo vệ đầu nguồn nước để xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Kế hoạch bảo vệ môi trường đã cấp. Kiên quyết không cấp phép hoạt động cho các hoạt động chế biến, sơ chế cà phê, nông sản trong hành lang bảo vệ nguồn nước.

Nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê

Tăng cường trách nhiệm về quản lý môi trường đối với các phòng, ban chuyên môn cấp thành phố, UBND cấp xã, phường trong việc thẩm định môi trường; xác nhận, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

Tiếp tục triển khai tuyên truyền Đề cương tuyên truyền phòng, chống ô nhiễm môi trường nguồn nước do chế biến cà phê theo Thông báo Kết luận số 138-KL/TU ngày 19/11/2020 của Ban Thường vụ thành ủy. Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, không chấp hành thực hiện hoặc có biểu hiện tiêu cực bao che, dung túng, tiếp tay cho các cơ sở vi phạm xả thải ra nguồn nước. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.