Thanh Hóa tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên nước

Trước thực trạng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn còn nhiều bất cập, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Các huyện, thị xã đã tổ chức tổng kiểm tra việc thực hiện pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn, hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp và người dân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đều phải có giấy phép (trừ trường hợp khai thác, sử dụng quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình không phải xin phép theo quy định của Luật Tài nguyên nước). Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình hoạt động tài nguyên nước. Các ngành chức năng có liên quan tiến hành lập quy hoạch nguồn nước sinh hoạt đô thị và quy định vùng bảo hộ vệ sinh đối với nguồn nước sinh hoạt, kế hoạch, địa điểm khai thác, sử dụng nguồn nước cho thực hiện các dự án, công trình. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh nước sạch và các đơn vị thu nhận, xử lý nước thải đô thị tập trung hoàn thiện hồ sơ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra chặt chẽ các địa phương trong việc đào, xây dựng các hố chôn xác động vật chết khi có dịch, đáy và thành bên các hố phải là vật liệu không hoặc ít thấm nước và phải có biện pháp ngăn chặn ô nhiễm các nguồn nước. Kiểm tra định kỳ chất lượng nguồn nước khai thác cho mục đích sinh hoạt, đặc biệt đối với các đơn vị kinh doanh nước sạch. Trong trường hợp chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu các chủ thể khai thác, khắc phục ngay. Đối với các bệnh viện, cơ sở y tế, phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành mới được thải ra nguồn tiếp nhận. Đồng thời, các địa phương phải tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xử nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dướt đất trên địa bàn. Những trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước thì kiên quyết xử lý nghiêm. Đặc biệt, các ngành chức năng còn đẩy nhanh việc thực hiện các dự án, đề án về bảo vệ nguồn nước như: “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa”; “Trám lấp giếng không sử dụng”.

Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước còn nhiều bất cập: tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có quy hoạch, không được cấp thẩm quyền cho phép…  Từ đó đã làm ảnh hưởng xấu đến số lượng và chất lượng nguồn nước, gây sụt lún đất. Bên cạnh đó tình trạng tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước vẫn còn xảy ra ở một số địa phương… 

 (Theo Nguyễn Mai Hương – Monre)