Tây Nguyên hồ cạn, các nhà máy thủy điện giảm công suất phát điện

Hiện nay, đang thời kỳ cuối mùa khô, trên địa bàn Tây Nguyên nắng hạn gay gắt, nguồn sinh thủy của các con suối giảm, các hồ thủy điện chặn dòng trên sông Sê Rê Pốc đang bị cạn dần. Các nhà máy thủy điện được xây dựng trên dòng sông này chỉ phát điện đạt từ 50 đến trên 60% công suất thiết kế.
        Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah xây dựng nơi thượng nguồn sông Sê Rê Pốc với 2 tổ máy công suất 86 MW. Hồ thủy điện có diện tích mặt nước rộng 37 km2 với dung tích 520 triệu m3 nước để phát điện và điều tiết nguồn nước cho các nhà máy thủy điện ở phía hạ du. Tuy nhiên, trong thời điểm này lượng nước chứa trong hồ đạt dưới 300 triệu m3 với cột nước đang hạ thấp dần. Với lượng nước này, nhà máy chạy 2 tổ máy phát điện công suất tối đa ban ngày, về ban đêm chỉ phát 1 tổ máy. Nhà máy vừa kết hợp phát điện, vừa điều tiết nước qua các tổ máy hợp lý phục vụ chống hạn cho cây trồng ven sông Sê Rê Pốc.            
       Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp với 2 tổ máy công suất 280 MW nhưng trong thời điểm này phát điện từ 160 đến 180 MW. Các nhà máy thủy điện nhỏ Đray H’linh1 và Đray H’linh 2 công suất từ 12 đến 18 MW chỉ phát điện từ 7 đến gần 10 MW.       
        Nhà máy Thủy điện Sê Rê Pốc 3 công suất 220 MW đã đưa tổ cả 2 tổ máy phát điện vào cuối năm 2010. Trong những tháng mùa khô 2011, nhà máy phát điện công suất 120-150 MW an toàn.             
(Theo Monre.gov.vn)