Tập đoàn giấy Tân Mai đưa vào hoạt động công trình xử lý nước thải gần 5.000 m3/ngày đêm

Sau 6 tháng thi công, Công ty cổ phần Tập đoàn giấy Tân Mai đã đưa vào hoạt động công trình xử lý nước thải xây dựng trên diện tích 11.000 m2 tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) với tổng công suất 4.950m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất.
Hệ thống xử lý nước thải của Công ty cổ phần Tập đoàn giấy Tân Mai có tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng do Công ty TNHH công nghệ sạch TP.Hồ Chí Minh thiết kế, giám sát xây dựng và cung cấp thiết bị công nghệ. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam cột B sẽ được tái sử dụng với lưu lượng gần 3.000m3/ngày đêm cho công đoạn sản xuất bột và tiếp tục xử lý 2.000m3/ngày đêm còn lại theo tiêu chuẩn cột A đạt quy chuẩn được xả thải ra sông Đồng Nai. Hệ thống xử lý nước thải với công nghệ hiện đại của châu Âu được tích hợp giữa xử lý hóa lý, hóa học và sinh học có ưu điểm là thân thiện với môi trường, dễ vận hành với chi phí xử lý thấp.
Hiện Tập đoàn Giấy Tân Mai đang đầu tư xây dựng nhà máy mới tại huyện Long Thành (Đồng Nai) và sẽ di dời toàn bộ vào năm 2012. Tuy nhiên, trong đợt giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai giữa tháng 7/2010 cho thấy: Công ty cổ phần Tập đoàn giấy Tân Mai – một đơn vị có lượng nước thải khoảng 5.000m3/ngày đêm và nguồn nước thải sau xử lý được thoát thẳng ra sông Cái (nhánh sông Đồng Nai). Nước thải sau xử lý của công ty trước đây vẫn chưa đạt loại B, vì còn nhiều thông số vượt tiêu chuẩn cho phép. Theo quy định của ngành môi trường, công ty phải xử lý nước thải đạt loại A mới được thải ra sông, do đây là vùng cấp nước sinh hoạt.

(Theo Monre.gov.vn)