Tăng cường giám sát các đập thủy điện

Sau hàng loạt các sự cố liên quan đến thủy điện, trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy điện; đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kiểm định an toàn các đập thủy điện.

Bộ Công Thương phải kiên quyết yêu cầu các nhà máy thủy điện ngừng tích nước, phát điện trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình và tính mạng người dân vùng hạ du đập thủy điện.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, thanh tra về an toàn đập; tổ chức và giám sát việc kiểm định an toàn đối với các đập thủy lợi, thủy điện do tỉnh quản lý. Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phải tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; kiên quyết không cho tích nước, đưa vào vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện do UBND tỉnh phê duyệt đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng nếu không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn cho công trình và người dân vùng hạ du đập.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung về phân định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý an toàn các đập thủy điện, thủy lợi giữa Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và UBND cấp tỉnh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn những hồ, đập thủy lợi tại các địa phương chưa có báo cáo đánh giá an toàn hồ, đập thủy lợi; có kế hoạch cùng các địa phương tập trung khắc phục các tồn tại về chất lượng và quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi; bảo đảm an toàn cho công trình và người dân.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)