Tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước ở Ninh Thuận: Diện tích trồng nho suy giảm

tt600Ninh Thuận có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp cho sinh trưởng, phát triển cây nho và đây là loại cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây diện tích trồng nho bị thu hẹp lại và một số địa phương diện tích suy giảm khoảng 60 – 80%. Trong các nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng này, có nguyên nhân do tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước, đất khô cằn.

Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận cho biết, đặc điểm của cây nho là thích hợp với vùng khí hậu khô, không chịu được ngập úng, lũ lụt. Nho là loại cây trồng đặc thù, truyền thống của địa phương, hàng năm mang lại nguồn lợi kinh tế lớn, mặc dù diện tích trồng nho chỉ chiếm 3 – 3,5% tổng diện tích gieo trồng nhưng giá trị sản xuất hàng năm chiếm 15 – 20% tổng giá trị sản xuất. Theo thống kê, diện tích trồng nho vài năm trở lại đây bị suy giảm nhiều. Nếu như năm 1995 diện tích trồng nho khoảng 2.300 ha thì đến năm 2006 giảm còn 1.650 ha. Đáng buồn hơn là cuối năm 2008 diện tích giảm xuống 1.143 ha và đến cuối năm 2010 diện tích nho của Ninh Thuận chỉ còn 773 ha.
Ông Nguyễn Văn Mọi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, một nông dân gắn bó và thành công nhất với cây nho cho biết: nho là loại cây không ưa nước nên trận lũ hồi tháng 11/2010 vừa qua, vườn nho nhà ông cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, là tỉnh có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, diễn biến về thiên tai và biến đổi khí hậu phức tạp, hàng năm lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra. Đặc biệt, những năm gần đây, số trận lũ đã tăng vọt lên trung bình là 5,2 trận/năm. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng cây nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trước thực tế ấy, tỉnh đã đầu tư xây dựng hồ chứa nước Lanh Ra; xây dựng mạng lưới thủy lợi và hồ chứa để tăng sản xuất nông nghiệp ở huyện Ninh Phước; triển khai Dự án Nâng cao Năng lực Đánh giá và Quản lý TNN Việt Nam, Nâng cao năng lực và tổ chức thể chế cho Bộ TN&MT và các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước cấp tỉnh, huyện, nhằm hỗ trợ công tác điều tra và quản lý chiến lược các nguồn tài nguyên nước khu vực để phát triển hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Việt Nam…
Ông Nguyễn Hạnh (Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận) đã đưa ra các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước để thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Ninh Thuận. Trước hết, cần tăng cường công tác truyền thông bảo vệ tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên nước cho mọi người dân cũng như phát huy vai trò cộng đồng trong công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước. Công tác cấp phép khai thác nước, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cũng cần tăng cường hơn. Để đảm bảo diện tích các loại xây trồng trên địa bàn đặc biệt là cây nho, tỉnh cần tiếp tục đầu tư cải thiện, nâng cấp, mở rộng các hệ thống thoát lũ, tiêu úng trên địa bàn và củng cố hệ thống đê sông, đảm bảo an toàn cho đê.

 

(Theo Monre.gov.vn)