Sơ bộ đánh giá chất lượng nước máy Hà Nội: Lưu ý ở quận Hoàng Mai

Một nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường vừa công bố kết quả đánh giá sơ bộ chất lượng nước máy Hà Nội, sau khi phân tích mẫu nước máy lấy từ các hộ gia đình ở các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông và các huyện Gia Lâm, Từ Liêm.

Kết quả sơ bộ cho thấy, chất lượng các mẫu nước máy tại khu vực đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam về nước ăn uống. Duy chỉ có mẫu nước tại quận Hoàng Mai cần lưu ý về nồng độ Asen và chì.

Các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát trên do lo ngại về tình trạng ô nhiễm nước ngầm ảnh hưởng đến chất lượng nước máy sinh hoạt, nhất là ô nhiễm kim loại nặng.

Theo các nhà khoa học, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm ở Hà Nội hiện nay đang ở mức báo động nghiêm trọng. Hà Nội có địa hình thấp về phía Nam và Đông Nam, toàn bộ nước bề mặt kéo theo chất bẩn về đây, ngấm xuống làm bẩn cả những tầng chứa nước nằm sâu dưới lòng đất. Tại khu vực phía Nam và Đông Nam thành phố Hà Nội, nguồn nước ngầm đều bị ô nhiễm nặng. Hàm lượng Amôni cao hơn giới hạn cho phép nhiều lần, điển hình là các giếng của Nhà máy Nước Pháp Vân chứa NH4+ tới 30mg/l

Hiện nay chưa có nhiều đánh giá về ô nhiễm kim loại nặng trong nước uống trên địa bàn Hà Nội theo QCVN nước ăn uống. Trong khi đó những nguyên tố như thủy ngân, asen, cadimi, crom, sắt, đồng, mangan, kẽm… lại gây hại nếu tích tụ lâu trong cơ thể người. Nước bị ô nhiễm kim loại nặng thường gặp trong các lưu vực nước gần các khu công nghiệp, các thành phố lớn và khu vực khai thác khoáng sản.

Dựa trên kết quả phân thích và so sánh với QCVN 01: 2009/BYT về nước ăn uống thì đa số các kim loại trong nước ở mức độ cho phép. Chỉ tiêu về sasen và chì ở một số điểm là chưa đạt tiêu chuẩn. Asen vượt tiêu chuẩn ở 3 điểm: Hoàn Kiếm, Đống Đa 2 và Hoàng Mai, trong đó đáng chú ý là ở quận Hoàng Mai, hàm lượng Asen vượt gấp đôi so với tiêu chuẩn cho phép. Hàm lượng chì vượt quá giới hạn cho phép trong nước ăn uống gấp 3 lần tại điểm lấy mẫu ở quận Hoàng Mai.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã đem mẫu nước nhiễm asen và chì ở quận Hoàng Mai lọc qua lõi lọc thẩm thấu ngược aquaMAX-Ultra 370 thì hầu hết hàm lượng kim loại nặng đã được tách loại. Nước đạt tiêu chuẩn.

Từ khảo sát nhỏ này, các nhà khoa học đề nghị việc kiểm tra chất lượng nước cần được thực hiện nghiêm ngặt hơn, cũng như cần có đánh giá chất lượng thiết bị lọc nước gia đình.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)