Rà soát quy hoạch công trình ngăn mặn, trữ ngọt trên dòng chính sông Trà Lý và sông Hóa

Tại Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi vừa báo cáo dự án “Rà soát quy hoạch công trình ngăn mặn, trữ ngọt trên dòng chính sông Trà Lý và sông Hóa (trên địa bàn tỉnh Thái Bình)” với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học chủ trì.
Dự án “Rà soát quy hoạch công trình ngăn mặn, trữ ngọt trên dòng chính sông Trà Lý và sông Hóa” đã được Bộ NN&PTNT quyết định thực hiện nhằm bổ sung kết quả nghiên cứu của dự án “Rà soát quy hoạch thủy lợi vùng kẹp giữa sông Hồng – sông Hóa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020″ do Viện Quy hoạch Thủy lợi thực hiện từ năm 2003-2008.
Dự án này nhằm đánh giá tác động của quá trình xâm nhập mặn và sự dâng cao mực nước đến khả năng lấy nước và tiêu úng của các hệ thống thủy nông thuộc hệ thống sông Trà Lý và sông Hóa. Báo cáo nêu rõ: Dự án đã phân tích hiện trạng, ảnh hưởng khi không có công trình cũng như những hiệu quả khi xây dựng công trình trên sông Trà Lý và sông Hóa. Đặc biệt, báo cáo dự án cũng đã tính đến điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng với kịch bản 30cm và kịch bản nước biển dâng 75cm.
Thứ trưởng Đào Xuân Học khẳng định: Dự án chưa tính toán chi tiết số liệu mực nước, mức độ ảnh hưởng của việc xâm nhập mặn, nguồn nước, mực nước trước khi có cống và sau khi có cống… Vì vậy, cần nghiên cứu, tính toán và bổ sung để thấy hiệu quả công trình cũng như việc xây dựng công trình nên làm hay không nên làm, nếu xây dựng công trình thì có cần bổ sung thêm công trình gì nữa? Qua đó Bộ NN&PTNT mới xem xét để quyết định đầu tư hay không đầu tư.

 

(Theo Monre.gov.vn)