Quy hoạch sông Hồng là vấn đề cấp bách, nhân dân hết sức quan tâm

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình” do ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ này làm Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Hoàng Văn Bảy – Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước.

quy-hoach-song-hong-la-van-de-cap-bach-nhan-dan-het-suc-quan-tam

Hội đồng thẩm định đề cương đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình gồm 29 thành viên, bao gồm các nhà quản lý, khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong các vực tài nguyên nước, môi trường, thủy lợi, thủy điện, xã hội, giao thông thủy… đang công tác tại các cơ quan, đơn vị như: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội Thủy lợi Việt Nam, Hội Đập lớn; và các cơ quan quản lý, trung tâm, viện nghiên cứu thuộc các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn, Giao thông vận tải….

Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, thẩm định đề cương, nội dung, phương án và hồ sơ đồ án Quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm căn cứ phê duyệt Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình theo quy định.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 766 ngày 9/5/2016 về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 4 nhóm chuyên gia để tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các nội dung chuyên sâu để đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch.

Cụ thể, nhóm 1 có nhiệm vụ tổng hợp thông tin số liệu và phân tích, đánh giá những vấn đề về hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước và đề xuất phương án quy hoạch.
Nhóm 2 đánh giá tác động của các phương án quy hoạch, nhất là việc bổ sung thêm các công trình mới đến dòng chảy, hoạt động khai thác, sử dụng nước ở dưới hạ du, thoát lũ, bồi lắng phù sa… bằng mô hình thủy văn, thủy lực.
Nhóm 3 nghiên cứu, đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng.
Nhóm 4 làm công tác tổng hợp chung các nội dung của Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chỉ đạo các cơ quan, các nhóm chuyên gia xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết từng nội dung, nhiệm vụ và khẩn trương triển khai thực hiện, bao gồm cả kế hoạch lấy ý kiến, huy động sự tham gia của các địa phương liên quan, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội đại diện cho lợi ích người dân trên lưu vực, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, để phù hợp với quy định của pháp luật, nguồn lực hiện có, bảo đảm tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch để triển khai thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tên Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng đã được giao tại công văn bản số 766 thành Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình; cho phép thực hiện việc lập quy hoạch theo trình tự thủ tục rút gọn một số bước, lồng ghép bước lập nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước với bước lập Quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bổ sung nhiệm vụ, kinh phí năm 2016 cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để khẩn trương triển khai việc xây dựng Quy hoạch; chỉ đạo các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải… cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến việc lập Quy hoạch và phối hợp tham gia trong suốt quá trình lập Quy hoạch…

quy-hoach-song-hong-la-van-de-cap-bach-nhan-dan-het-suc-quan-tam_1

Vấn đề cấp bách, nhân dân hết sức quan tâm

Tại cuộc họp gần đây nhất với lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định đây là vấn đề nóng và cấp bách, được lãnh đạo Chính phủ và dư luận xã hội, Nhân dân hết sức quan tâm. Chính vì thế, các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nhanh chóng mời các nhà khoa học hàng đầu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thuộc lưu vực, tập trung lập Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Để đáp ứng yêu cầu Thủ tướng giao, Hội đồng thẩm định đề cương đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình” cần có những phương án kịch bản cho công tác đánh giá về các mặt xã hội, kinh tế, văn hóa, lịch sử và an ninh quốc phòng… liên quan đến quy hoạch, khai thác tài nguyên nước sông Hồng.

Bộ trưởng Hà yêu cầu, trong thời gian sớm nhất, cần đưa ra một quy hoạch có tầm nhìn lớn, có chiến lược lâu dài, để đảm bảo khai thác, sử dụng sông Hồng với lợi ích kinh tế hiệu quả dựa trên điều kiện tự nhiên. Ngoài việc mời các chuyên gia hành đầu trong nước, nếu cần có thể kiến nghị Thủ tướng cho phép mời cả chuyên gia nước ngoài thẩm định, đánh giá một cách độc lập quy hoạch này. Từ những kết quả khách quan, chính xác, cần sớm điều chỉnh, ban hành các hành lang pháp lý để áp dụng với mọi điều chỉnh liên quan đến sử dụng tài nguyên sông Hồng.

(Theo dantri.com.vn)