Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi và Luật Tài nguyên nước sửa đổi

tt946Sáng 3/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo 2 Luật trên sau khi Chính phủ trình và các Ủy ban của Quốc hội đọc báo cáo thẩm tra tại hội trường vào chiều 2/11.

Về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), một số đại biểu đồng tình Luật cần điều chỉnh nước biển ven bờ như ý kiến của Ủy ban Kinh tế. Tuy nhiên, phải làm rõ phạm vi của nước biển ven bờ khi thủy triều lên hay khi thủy triều xuống. Đối với danh mục lưu vực nước cần quy định cả lưu vực sông suối, ao hồ,…

Các đại biểu cũng đề nghị việc lập quy hoạch tài nguyên nước nên để Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhằm đảm bảo tính thống nhất, chứ không nên để UBND tỉnh, thành phố thực hiện. Từ đó, nên quy trách nhiệm quản lý tài nguyên nước cho Bộ này vì trong dự án luật chưa đề cập đến cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nước.

Đa số các ý kiến thảo luận tại tổ cũng đề nghị cần phải thu phí sử dụng tài nguyên nước.

 

 

(Theo baodientu.chinhphu.vn)