Quảng Nam ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước

song-Thu-Bon

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định này quy định chi tiết việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, nước biển, nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất phải lập thủ tục cấp phép theo quy định, trừ các trường hợp không phải đăng ký và không phải xin phép được quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới đất, chủ dự án phải thực hiện thăm dò nước dưới đất để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác và phải có giấy phép thăm dò nước dưới đất. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khoanh định, công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, trên cơ sở đó hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức việc đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn.

Quyết định cũng quy định, các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất bao gồm: Khu vực có nguồn nước mặt có khả năng đáp ứng ổn điịnh cho các nhu cầu sử dụng nước; khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ hạ thấp quá mức; khu vực có nguy cơ sụt lún đất, xâm nhập mặn, gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất; khu vực có nguồn nước dưới đất bị ô nhiễm hoặc có dấu hiệu ô nhiễm nhưng chưa có giả pháp công nghệ xử lý đảm bảo chất lượng; khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống nước tập trung và dịch vụ cấp nước đáp ứng yêu cầu chất lượng và số lượng.

Về quản lý xả nước thải vào nguồn nước, Quyết định quy định, việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải; chức năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;… Nghiêm cấm việc xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, cấm xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào nguồn nước. Ao, hồ chứa nước thải, khu chứa nước thải phải được chống thấm, chống tràn bảo đảm không gây ô nhiễm nguồn nước.

Quyết định cũng quy định rõ về các nội dung đối với quản lý hoạt động tài nguyên nước trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quản lý tài nguyên nước trong hoạt động khai thác, chế biến; Quản lý tài nguyên nước trong hoạt động thủy điện; Quản lý lưu vực song; Quy hoạch tài nguyên nước; Tham mưu cấp giấy phép và Tài chính về tài nguyên nước; Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân hoạt độngt rong lĩnh vực tài nguyên nước…

(Theo monre.gov.vn)