Quảng Ninh: Cải tạo điều kiện tiếp cận với nước sạch và vệ sinh cho 250 nghìn hộ dân

images893198_Ngan_hang_TGTừ nay đến cuối năm 2013 Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành chương trình đấu nối mới công trình cấp nước sạch cho 8.000 hộ dân; số lượng nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng mới là hơn 1.500, trong đó tập trung tại các xã: Bình Dương, Hồng Thái Tây (huyện Đông Triều), Hải Lạng (huyện Tiên Yên) và Hiệp Hòa (TX Quảng Yên).

Đây cũng là mục tiêu nằm trong Chương trình Mục tiêu nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn theo Hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới sẽ được triển khai ở tám tỉnh đồng bằng sông Hồng với vốn giải ngân 200 triệu đô la Mỹ, trong đó Quảng Ninh được duyệt 20 triệu USD và thời gian triển khai trong 5 năm.
Chương trình hoàn thành sẽ giúp Quảng Ninh cải tạo điều kiện tiếp cận với nước sạch và vệ sinh cho hơn 30 xã thuộc 5 huyện với hơn 250 nghìn hộ dân.
(Theo Monre.gov.vn)