Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam và Đức

Là chủ đề hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 27/10 tại Viện Goethe (Hà Nội) trong khuôn khổ chương trình “Nước Đức ở Việt Nam 2010” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Liên bang Đức về Môi trường, Tài nguyên và An ninh hạt nhân và Văn phòng hợp tác Việt – Đức về công nghệ nước và môi trường tổ chức.

Mục đích của hội thảo nhằm nâng cao việc bảo vệ và quản lý tài nguyên nước một cách bền vững, bảo vệ sức khoẻ của người dân cũng như khôi phục và duy trì các hệ sinh thái. Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư cho các đối tác nước ngoài cũng như tìm kiếm các nguồn tài trợ đối với các chương trình hành động về quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Hiện nay, vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong quản lý tài nguyên nước là các công cụ lập quy hoạch thích hợp, công cụ kinh tế hiệu quả (phí nước và phí nước thải) và sự tham gia của công luận. Ngoài ra, vấn đề về công nghệ được áp dụng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Các công nghệ này dựa trên cơ sở các quy trình, quy hoạch phù hợp và sự tham gia của các bên liên quan./.

(Theo Ven.vn)