Phong trào tạo động lực để hoàn thành nhiệm vụ điều tra, quy hoạch tài nguyên nước

_HNM0321Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường trước thềm Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2015 của Trung tâm.

Ông Tống Ngọc Thanh cho biết: Phát huy thành tựu các phong trào thi đua yêu nước trong những năm trước, năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần động viên cán bộ, viên chức toàn Trung tâm hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác thi đua khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển, xây dựng Trung tâm. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.

PV: Điểm nổi bật của phong trào thi đua năm 2014 nói riêng và những năm trước đó nói chung ra sao, thưa ông?

TGĐ Tống Ngọc Thanh: Điểm mới, nổi bật của phong trào thi đua yêu nước của Trung tâm năm 2014 là phát động kịp thời, bám sát, gắn phong trào thi đua với các nhiệm vụ quy hoạch và điều tra tài nguyên nước của Trung tâm. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phong trào thi đua của Trung tâm luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên Trung tâm; mọi phong trào được triển khai sâu rộng đến từng Liên đoàn, Trung tâm trực thuộc và các Đoàn trực thuộc Liên đoàn cũng như các Tổ đội sản xuất. Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả ở cả chiều rộng và chiều sâu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đã thực sự lan tỏa tới các đơn vị trong toàn Trung tâm và đạt hiệu quả cao.

Trong những năm qua, hoạt động thi đua khen thưởng của Trung tâm có sự đổi mới cả về chất lượng và số lượng; có những bước chuyển biến rõ rệt, trở thành nhân tố quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đưa Trung tâm ngày càng phát triển.

Thông qua các phong trào, tại Trung tâm đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên lĩnh vực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước; nhiều sáng kiến của các cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm được Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp đánh giá cao.

Cùng với đó, việc nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng được toàn Trung tâm thực hiện rất hiệu quả; công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, trong năm 2014, Trung tâm đã khen thưởng kịp thời đối với những tấm gương tiêu biểu là những người trực tiếp lao động, sản xuất tại Trung tâm.

PV: Ông có thể điểm qua một số kết quả tiêu biểu đạt được thông qua các phong trào thi đua năm 2014?

TGĐ Tống Ngọc Thanh: Phong trào thi đua đã tạo động lực quan trọng để cán bộ, viên chức Trung tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao, vững vàng trong công tác điều tra, đánh giá và quy hoạch tài nguyên nước, góp phần nâng cao vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Cụ thể, trong năm 2014, Trung tâm đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, đó là: Hoàn thành xây dựng Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” và Đề án “Quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện tốt nhiều dự án trọng tâm, trọng điểm; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Trung tâm và các đơn vị trực thuộc; Hoàn thành Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm; Hoàn thành xây dựng và đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Trung tâm; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hợp tác toàn diện về mọi mặt trong lĩnh vực tài nguyên nước; Đẩy mạnh công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, từng bước phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Với những thành tích nổi bật trên, năm 2014, tập thể cán bộ – viên chức Trung tâm đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng hai từ nền tảng bề dày thành tích. Đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là nguồn động viên toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm hăng say lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua năm 2015 của Trung tâm sẽ tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu gì, thưa ông?

TGĐ Tống Ngọc Thanh: Năm 2015 sẽ là năm kết thúc kế hoạch 5 năm 2011 -2015 nhiệm vụ quy hoạch và điều tra tài nguyên nước lĩnh vực tài nguyên nước, vì vậy, công tác thi đua khen thưởng của Trung tâm trước hết phải tập trung, bám sát vào nhiệm vụ điều tra và quy hoạch tài nguyên nước để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, Trung tâm sẽ tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước hướng tới Hội nghị thi đua yêu nước toàn ngành tài nguyên và môi trường điễn ra vào tháng 5/2015; tiếp tục kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của Trung tâm; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát động các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, gắn liền với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời khen thưởng, tôn vinh các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất…

PV: Xin cảm ơn ông!

Trong 5 năm, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Nhà nước, Bộ TN&MT khen thưởng.

Từ năm 2010 đến nay, đã có 01 tập thể được tặng Huân chương Độc lập Hạng Hai; 01 tập thể được tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba; 01 tập thể được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; 01 tập thể và 02 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

04 tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ; 06 tập thể, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 23 cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành TN&MT; 08 tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ TN&MT; 34 tập thể, 110 cá nhân được Bộ trưởng Bộ TN&MT tặng Bằng khen; 689 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 145 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 559 tập thể và 3.720 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 09 tập thể, 54 cá nhân được Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tặng Giấy khen.

Ngoài ra, còn có nhiều cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành TN&MT, danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” và nhiều hình thức khen thưởng của địa phương, cơ sở và các đoàn thể.

(Theo Báo Tài nguyên và Môi trường)