Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng:“Bảo vệ môi trường là thước đo đánh giá chất lượng, tính bền vững phát triển đất nước”

Gần một nghìn đại biểu từ các cơ quan quản lý, các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước, đại diện Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế dự phiên toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội, ngày 18/11 vui mừng đón Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tới  dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2005 – 2011 và phương hướng giai đoạn 2011 – 2015 do Thứ  trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến trình bày; ý kiến của ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW; báo cáo chương trình toàn dân với công tác bảo vệ môi trường của ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UB Trung Ương MTTQVN; phát biểu của ông  John Hendra, Điều phói viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã phát biểu với Hội nghị.

a3

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Khẳng định quan điểm: “Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt của Chiến lược phát triển kinh  tế – xã hội” của Đảng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương sự nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường với hai đạo luật quan trọng là Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học; xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác kiểm tra, thanh tra đã được đẩy mạnh, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Ô nhiễm môi trường tại các đô thị, khu công nghiệp, làng nghề và lưu vực sông đang từng bước được kiểm soát. Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đã có nhiều tiến bộ. Nhìn chung, trong một thời gian ngắn, quản lý Nhà nước về môi trường đã có bước phát triển khá nhanh, góp phần rất quan trọng trong kiểm soát và hạn chế sự gia tăng ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện môi trường, tạo điều kiện cho phát triển bền vững của đất nước.

a4

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại hội nghị

Đồng tình với những đánh giá về các nguyên nhân chủ quan dẫn đến hoạt động bảo vệ môi trường còn hạn chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng một hệ thống chính sách, pháp luật về  bảo vệ môi trường đồng bộ, khoa học, hiệu quả, tương thích với những quan điểm mới; tăng cường năng lực hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, khắc phục tình trạng chồng chéo và bỏ trống trong một số lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh chính sách đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho môi trường với quan điểm đầu tư cho môi trường là đầu tư cho phát triển nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước; ưu tiên tập trung nguồn lực, triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông, khu công nghiệp, đô thị, nông thôn và làng nghề; đổi mới hình thức và hoạt động của công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn khi các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp; thiết lập cơ chế và mô hình thích hợp để huy động tối đa sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường.

a5

Toàn cảnh hội nghị

 “Nếu không có tầm nhìn và nhận thức đầy đủ về môi trường, chúng ta sẽ phải trả giá nhiều hơn trong tương lai, khi tài nguyên ngày càng ít, dân số ngày càng nhiều, cạnh tranh khu vực và quốc tế có xu hướng gia tăng. Tầm nhìn và nhận thức đó phải được thế hiện trong mọi quy hoạch, kế hoạch, dự án từ Trung ương đến địa phương. Và để thực hiện được điều đó, phải coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mọi công dân. Các Bộ, ngành, các địa phương cần coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ ưu tiên của mình” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp thu những ý kiến của Phó Thủ tướng, trong bài phát biểu kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định: Sau Hội nghị này, Bộ TN& MT, sẽ sớm đề xuất, kiến nghị Trung ương có một Nghị quyết về bảo vệ môi trường; nhanh chóng sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2011 – 2015 và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực môi trường.

 

(Theo Monre.gov.vn)