Nước sạch và Vệ sinh môi trường: Hậu Giang đầu tư các trạm cấp nước quy mô lớn khu vực nông thôn

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Hậu Giang đã tận dụng tối đa các nguồn vốn đầu tư của Chương trình Mục tiêu quốc gia và cân đối ngân sách để xúc tiến đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các trạm cấp nước tập trung khu vực nông thôn.

Trung tâm đã đầu tư nâng cấp, cải tạo trạm cấp nước một số xã của huyện Vị Thủy và Phụng Hiệp. Trong đó, có dự án nâng cấp, cải tạo trạm cấp nước xã Vĩnh Thuận Tây (Vị Thủy) và Tân Long (Phụng Hiệp) từ 20 m3/giờ lên 30 m3/giờ. Theo đề án quy hoạch cấp nước nông thôn đã được tỉnh phê duyệt, Hậu Giang chỉ ưu tiên phát triển các trạm cấp nước tập trung với quy mô phục vụ cho từ 3.000 – 5.000 người trở lên cho các khu đông dân cư, kể cả các xã nông thôn mới; đồng thời sẽ không tiếp tục phát triển hình thức giếng khoan nhỏ, quy mô hộ gia đình và các trạm cấp nước mini.
Ông Ngô Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh cho biết: Tất cả các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn được xây dựng mới sẽ có công nghệ lọc nước đảm bảo tiêu chuẩn và được kiểm tra chất lượng nước đúng với quy định của Nhà nước. Đây chính là tiền đề quan trọng để từng bước hoàn thiện hạ tầng cấp nước nông thôn, nâng cao hộ nông thôn sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 48% vào cuối năm 2012.    
Hiện toàn tỉnh Hậu Giang đang quản lý trên 225 trạm cấp nước mini, với công suất từ 4 – 6 m3/giờ và 16 trạm cấp nước tập trung với quy mô từ 10 đến 125 m3/giờ. Thế nhưng, ngoài 16 trạm cấp nước tập trung họat động có hiệu quả được phần lớn người dân đồng tình thì có đến gần một nửa số trạm cấp nước mini đã bị xuống cấp và hư hỏng nặng đang hoạt động cầm chừng, thậm chí ngưng hoạt động. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã đầu tư, sửa chữa 124 trạm mini, 16 trạm cấp nước tập trung, chủ yếu là sơn tháp, thay vật liệu lọc, tháo dỡ thay thế tháp nước… nhằm giải quyết phần nào khó khăn về nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng lớn cho người dân nông thôn…
 
 
 (Theo Monre.gov.vn)