Nước sạch cho nông thôn miền trung

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khởi động dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho một số địa phương khu vực miền trung. Ðây là cơ hội để nhân dân nhiều vùng nông thôn tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ðào Xuân Học, những năm qua, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tích cực hỗ trợ đối với ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn nói riêng. Trong đó, lần đầu ADB đã hỗ trợ một dự án riêng trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho một số tỉnh miền trung, nơi có tỷ lệ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt thấp so với bình quân chung của cả nước. Ðây cũng là nơi thường xuyên đối mặt với thiên tai, nguồn nước bị nhiễm mặn và tỷ lệ đói nghèo cao, khó khăn về nguồn kinh phí. Ðến hết năm 2010, đã có 83% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nhưng để đạt được mục tiêu của Chiến lược Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vào năm 2020 vẫn còn nhiều thách thức. Vì vậy, việc khởi động dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sáu tỉnh miền Trung là cơ hội để người dân tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh.
Theo Giám đốc Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Lê Thiếu Sơn, dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền trung sẽ được triển khai trên địa bàn sáu tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Ðịnh, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 50 triệu USD, trong đó vốn ODA là 45 triệu USD và vốn đối ứng là 5 triệu USD. Trên cơ sở vốn đối ứng sẽ hỗ trợ 100% cho các Ban quản lý dự án; 10% chi phí đầu tư các công trình công cộng như hệ thống cấp nước tập trung; hệ thống thu gom rác thải; nhà tiêu công cộng cho trường học, trạm y tế… (NSÐP là 5%, người hưởng lợi là 5%). Theo đó, mục tiêu dài hạn của dự án nhằm nâng cao sức khỏe, điều kiện sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện các dịch vụ cấp nước sạch, vệ sinh; nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường, vệ sinh và vệ sinh cá nhân; giảm tác động xấu do điều kiện cấp nước và vệ sinh kém, tình trạng ô nhiễm môi trường trong cộng đồng nhằm nâng cao sức khỏe của người dân nông thôn. Về mục tiêu cụ thể, dự án sẽ cung cấp nước sạch và nâng cao điều kiện vệ sinh cho 350 nghìn người dân nông thôn của sáu tỉnh; nâng cao hiểu biết và nhận thức cho người dân về sử dụng nước sạch và các công trình vệ sinh; nâng cao năng lực cộng đồng dân cư trong việc tham gia lập kế hoạch, quản lý công trình hạ tầng cơ sở. Theo đại diện ADB ông P.V.Clan-vơ-ren thì đây là dự án đầu tiên của ADB ở khu vực miền Trung trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường. Việc triển khai dự án không chỉ đem lại quyền lợi bình đẳng hơn cho người dân ở những vùng khó khăn, mà còn góp phần thúc đẩy các tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung được chia thành năm hợp phần chính. Trong đó, tập trung vào việc xây dựng 24 hệ thống cấp nước tập trung hoạt động, cung cấp nước hợp vệ sinh cho khoảng 350 nghìn người, với công nghệ dây chuyền từ việc sử dụng nguồn nước thô (giếng khoan hoặc nguồn nước mặt); đường ống dẫn chính, hạng mục xử lý, trạm bơm nước, bể chứa, hệ thống phân phối và đồng hồ nước tại các hộ. Bên cạnh đó sẽ chú trọng vào cải thiện vệ sinh công cộng và hộ gia đình với mục đích cho 65 nghìn gia đình và các trường học, trạm y tế cùng các khu vực công cộng có nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi dự án hoàn thành, phấn đấu ít nhất 90% dân số trong khu vực dự án được tiếp cận và sử dụng các hệ thống cấp nước và ít nhất 90% trên tổng số nhà vệ sinh đưa vào hoạt động, bảo trì tốt. Ðồng thời, dự án cũng tập trung vào cải thiện quy trình vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước; giám sát và đánh giá một cách hiệu quả về đầu tư cấp nước sạch và vệ sinh; xây dựng năng lực cho các cán bộ hội phụ nữ cấp tỉnh và xã về quản lý quỹ quay vòng vốn cho vệ sinh môi trường…
Bằng việc khởi động dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho sáu tỉnh miền trung, dự kiến đến cuối năm 2016 hoàn thành, đây thật sự là tín hiệu vui về cung cấp nước sạch và vệ sinh đối với người dân vùng nông thôn nói chung và người dân trên địa bàn sáu tỉnh nói riêng, nơi thường xuyên bị thiên tai đe dọa. Hy vọng rằng từ dự án này sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vào năm 2020 trên địa bàn nông thôn cả nước.

(Theo Monre.gov.vn)