Ninh Bình: 31 công trình cấp nước sạch nông thôn được xây mới

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến 2020, đến nay, Ninh Bình đã xây dựng mới 31 công trình cấp nước tập trung, nâng tổng số công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn lên 78 công trình, trong đó 45 công trình quy mô cấp xã, 25 công trình quy mô thôn, 8 công trình quy mô xóm, phục vụ cấp nước cho 335,3 nghìn người (đạt 80%), tương ứng 94.900 hộ dân nông thôn. Đã có nhiều địa phương có trạm cấp nước sạch như : Lạng Phong (Nho Quan), Trường Yên (Hoa Lư)…

Theo Chi cục Phát triển nông thôn, chất lượng nước sinh hoạt của các công trình cấp nước nông thôn này cơ bản đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Định kỳ hàng năm Chi cục tiến hành xét nghiệm mẫu nước 3 tháng/1 lần, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn khi tới tay người dân, góp phần từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, điều kiện vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho dân cư nông thôn, giảm được bệnh tật, tạo cơ hội xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu đến năm 2015, Ninh Bình có khoảng 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 60% từ các công trình cấp nước tập trung. Một số kế hoạch đã được Ninh Bình đề ra như : Tăng nguồn vốn đầu tư bằng nhiều cơ chế tài chính; thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư; đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn vốn viện trợ không hoàn lại; thực hiện hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, HTX, ưu đãi về sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng thêm 36 trạm cấp nước tập trung mới phục vụ cho 220.000 người dân nông thôn và nâng cấp sửa chữa 17 công trình cấp nước tập trung hiện bị xuống cấp. Xây dựng, ban hành khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn một cách hợp lý. Tổ chức sắp xếp lại mô hình quản lý vận hành các trạm cấp nước hiện có theo các loại hình quản lý một cách phù hợp…

(Theo PV – Monre)