Nghe báo cáo kết quả về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính, khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước năm 2018

Sáng ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính, khoa học và công nghệ của Viện Khoa học tài nguyên nước năm 2018.

http://nawapi.gov.vn/images/stories/1.png

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; các Tổng cục: Môi trường, Biển và hải đảo Việt Nam, Khí tượng thủy văn; các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi họp, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học tài nguyên nước Dương Hồng Sơn cho biết, ngay sau khi có Quyết định số 1896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/11/2017 về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Viện đã cùng với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện tại Quyết định số 838/QĐ-BTNMT ngày 16/3/2018.

Cùng với kiện toàn tổ chức, Viện Khoa học Tài nguyên nước đã tiến hành các thủ tục để tiếp nhận và bổ nhiệm một số nhân sự cần thiết của Viện. Bên cạnh đó, Viện đã xây dựng và Đề án vị trí việc làm của Viện trình Bộ trưởng xem xét bố trí nhân lực cho Viện. Đồng thời, Viện đang hoàn thiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, dự kiến sớm trình Bộ.

Về công tác khoa học công nghệ, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tiến hành đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ với các lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. Đồng thời, Viện cũng phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ xây dựng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Hiện nay, Viện đang phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia hoàn thiện đề cương Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long”.

Về hợp tác quốc tế, Viện đang phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị thực hiện Dự án hợp tác với Hàn Quốc về “Xác định vị trí lắp đặt hệ thống giám sát chất lượng nước cho tỉnh Tiền Giang – Dự án thí điểm”.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Viện Khoa học tài nguyên nước sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự để nhanh chóng đi vào hoạt động với nguồn nhân lực ban đầu từ Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và Cục Quản lý tài nguyên nước.

Thứ trưởng đề nghị Viện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài nước. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị Viện Khoa học tài nguyên nước tập trung nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về tài nguyên nước cấp thiết, nhằm phục vụ điều tra cơ bản và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

http://nawapi.gov.vn/images/stories/2.png

Toàn cảnh cuộc họp