Nghệ An: Thủy điện Hủa Na công suất 180 MW ở Quế Phong sẽ phát điện vào tháng 8/2011

Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Thủy điện Hủa Na, với mục tiêu phát điện tổ máy số 1 vào tháng 8 năm 2011. Việc thi công công trình thủy điện Hủa Na trong điều kiện địa hình hiểm trở như ở miền núi Nghệ An là rất khó khăn; trong đó chỉ riêng việc tái định cư đã phải di dời trên 1.200 hộ gia đình với 4.700 nhân khẩu ra khỏi lòng hồ thủy điện. Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na đang đề nghị tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND huyện Quế Phong đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và cho Công ty triển khai việc thu dọn lòng hồ trong tháng 3/2011 để đảm bảo tích nước hồ chứa từ tháng 5/2012. Về những vướng mắc trong thực hiện tái định cư, Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na đề nghị tỉnh Nghệ An hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 1.000 ha đất rừng để xây dựng các điểm tái định cư theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

Dự án Thủy điện Hủa Na nằm trên địa bàn xã Thông Thụ và Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An), có công suất 180 MW, tổng mức đầu tư 5.964 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 1/2008, do Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na làm chủ đầu tư với các cổ đông góp vốn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Ngân hàng quân đội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, Công ty cổ phần Đầu tư và Tài chính FIC. Đây là công trình thủy điện lớn, được xây dựng trên địa bàn miền núi Nghệ An. Khi đưa vào vận hành, sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 712,7 triệu kWh/năm, đồng thời điều tiết dòng chảy sông Chu, góp phần chống lũ cho hạ lưu.

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)