Ngành kinh tế nào sử dụng nhiều nước nhất?

Hiện nay nông nghiệp là ngành sử dụng nước nhiều nhất, trong khi công nghiệp là ngành có số lượng công trình khai thác nước lớn nhất.

* Nhu cầu sử dụng nước cho nông nghiệp đang giảm

Theo kết quả tính toán nhu cầu nước, hiện tại tổng nhu cầu nước hàng năm của các ngành vào khoảng 117,03 tỷ m3/năm (chiếm khoảng 12,5% tổng lượng nước hàng năm trên phạm vi cả nước). Trong đó, nhu cầu nước cho nông nghiệp khoảng 78 tỷ m 3 /năm, chiếm khoảng 73,1%; thủy sản khoảng 16,35 tỷ m3/năm, chiếm khoảng 15,3%; công nghiệp khoảng 8,8 tỷ m3/năm, chiếm 8,3%.

So về cơ cấu sử dụng nước, trong những năm gần đây, lượng nước sử dụng cho nông nghiệp có xu hướng giảm, nhu cầu sử dụng cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ có xu hướng tăng. Ngoài ra, nhu cầu nước cho môi trường vào khoảng 10,2 tỷ m3/năm.

Các lưu vực có nhu cầu sử dụng nước lớn là lưu vực sông Cửu Long (57,6 tỷ m3 , chiếm 54%), Hồng – Thái Bình (25,8 tỷ m3 , chiếm khoảng 24%), Đồng Nai (11,4 tỷ m3 , chiếm khoảng 10,6%) và các lưu vực sông khác như sông Mã, Cả, Ba.

Về nguồn nước khai thác, xét trên tổng thể phạm vi cả nước, nguồn nước mặt vẫn là nguồn nước cung cấp chính cho các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trên lưu vực, khai thác từ nguồn nước dưới đất trên phạm vi cả nước vào khoảng 3,8 tỷ m3 , chỉ chiếm khoảng 3,5% 60 tổng lượng nước khai thác, sử dụng. Nước dưới đất chủ yếu phục vụ cấp nước sinh hoạt đô thị và nông thôn, tập trung chủ yếu ở hạ lưu lưu vực sông Hồng – Thái Bình (vùng Đồng bằng sông Hồng), nhóm các sông Đông Nam Bộ (vùng Đông Nam Bộ, và lưu vực sông Cửu Long (vùng đồng bằng sông Cửu Long).

Nông nghiệp là ngành sử dụng nước nhiều nhất song đang có xu thế giảm

* Gần 100 ngàn công trình khai thác nước đang hoạt động

Theo số liệu thống kê sơ bộ, toàn quốc hiện có khoảng 96.500 công trình khai thác, sử dụng nước, chưa kể các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất có quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình.

Trong số này khoảng hơn 87.700 công trình khai thác nước mặt và khoảng 8.750 công trình khai thác nước dưới đất (quy mô thống kê với lưu lượng trên 10 m3 /ngày đêm). Trong các ngành khai thác, sử dụng nước thì ngành nông nghiệp có số lượng công trình khai thác lớn nhất, vào khoảng 86.000 công trình (chiếm trên 89%). Lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Hồng – Thái Bình có số lượng công trình khai thác lớn nhất, tiếp đến là các lưu vực như Mã, Cả, Đồng Nai.

Về loại hình công trình khai thác nước, có khoảng 8.080 hồ chứa, đập dâng, chiếm khoảng 8,4% tổng số công trình (6.785 hồ thủy lợi dung tích từ 0,05 triệu m3 trở lên; 705 hồ chứa thủy điện); có khoảng 27.700 cống, chiếm 28,7%; khoảng 20.250 trạm bơm, chiếm khoảng 21%; giếng quy mô trên 10 m3 /ngày đêm khoảng 8.750 công trình, chiếm khoảng 9%; còn lại là các đập tạm và một số công trình khác).

Nguồn tin: monre.gov.vn