Nâng cao tính thuyết phục, khả thi của dự án Quy hoạch quản lý sử dụng TNN và BVMT lưu vực sông Nhuệ- Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Trường Giang
Nguồn nước lưu vực sông Nhuệ – Đáy đang có xu thế suy thoái và chịu tác động mạnh của nạn phá rừng, sự  biến đổi khí hậu toàn cầu do thiên tai bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, úng lụt ngày càng gia tăng. Tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa nhanh, nảy sinh mâu thuẫn về nhu cầu nước giữa các ngành KT-XH  cũng như các quốc gia chung lưu vực… Từ đó, xảy ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng về mùa khô (khu vực sông Tích, sông Nhuệ, Châu Giang), ô nhiễm nước trên sông Đáy, sông Đào… khiến một số nhà máy nước không thể khai thác cấp nước sinh hoạt. Từ các thách thức trên, càng nhận thấy tính cấp thiết của dự án Quy hoạch quản lý sử dụng TNN và BVMT lưu vực sông Nhuệ- Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, nhằm sử dụng và bảo vệ TNN trong lưu vực như: Điều tra, khảo sát thực địa, thiết kế quy hoạch phân bổ TNN mặt, nước dưới đất, có các giải pháp giảm nhẹ, ngăn ngừa ô nhiễm, cân bằng nước giữa các lợi ích KT-XH với yêu cầu quản lý TNN. 

Tại buổi làm việc với Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước (QH & ĐT TNN) về Dự án Quy hoạch quản lý sử dụng TNN và BVMT lưu vực sông Nhuệ- Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhất trí về cơ bản sự cần thiết của dự án. Thứ trưởng chỉ đạo, các thách thức trong từng con sông về sự cạn kiệt nguồn nước, tình trạng ô nhiễm cần nêu cụ thể, tránh lý luận chung chung. Với 2 thành phần là phân bổ và bảo vệ nguồn nước của Dự án, Trung tâm cần cân nhắc, phối hợp với Cục Quản lý TNN, Kiểm soát ô nhiễm, KHCN thuộc Bộ chỉnh sửa  một cách bải bản, cụ thể và trình bày khúc triết nhằm nâng cao tính thuyết phục và khả thi của Dự án.

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)