Năm 2012: 100% các quận nội thành của Thủ đô được cấp đầy đủ nước sạch sinh hoạt

Đảm bảo cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô trong năm 2012, UBND thành phố chỉ đạo Công ty Nước sạch Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân các quận nội thành thuộc phạm vi Công ty quản lý được cung cấp đầy đủ nước sạch sinh hoạt. Bên cạnh đó, Công ty tập trung khai thác, sử dụng tối đa nguồn nước mặt sông Đà, hoàn thành tăng công suất khai thác, sử dụng lên 100.000m3/ngày đêm so với năm 2011; đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn: Nhà máy Nước mặt sông Đuống, Nhà máy nước mặt sông Hồng, Nhà máy và hệ thống cấp nước Yên Viên. Mặt khác, Công ty có kế hoạch rà soát các nhà máy nước, các giếng nước ngầm có khả năng duy trì, khai thác, các giếng có nguy cơ suy thoái; từ đó cân đối việc khai thác nguồn nước mặt từ sông Đà, sông Đuống, sông Hồng và đề xuất giải pháp, tiến độ điều chỉnh nguồn cung cấp nước phù hợp.
Công ty cần rà soát, có phương án bổ sung, cải tạo mạng cấp nước đối với một số khu vực các quận nội thành còn gặp nhiều khó khăn về nguồn; giải quyết dứt điểm để đảm   bảo phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân; kịp thời sửa chữa mạng và các thiết bị cung cấp nước sạch bị hỏng, bị sự cố để giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch. Cùng với đó, Công ty rà soát, kiểm tra, bảo đảm vận hành tốt các trạm bơm tiếp áp, tăng áp các nhà cao tầng, các khu chung cư; phối hợp chặt chẽ đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất, cung cấp nước sạch, thông báo đến nhân dân khi xảy ra sự cố về điện; bảo vệ các công trình cấp nước và trong công tác: giải phóng mặt bằng, chống thất thu, thất thoát, điều chỉnh giá nước sạch, bố trí nguồn vốn đầu tư các dự án cấp nước…
Về các dự án cấp nước chưa hoặc đang lập dự án đầu tư theo kế hoạch, Công ty Nước sạch Hà Nội đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, phối hợp chặt chẽ để được thẩm định, phê duyệt và bố trí danh mục vốn đầu tư; phối hợp với Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất danh mục, vốn đầu tư các dự án cấp nước giải quyết dân sinh bức xúc trên địa bàn thành phố trong năm 2012, năm 2013.
 

 

 (Theo Monre.gov.vn)