Đảm bảo tiến độ xây dựng Hợp phần 1 Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

_MG_0353_resize

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang tại buổi làm việc ngày 15/02 về Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và Sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ngày 17/02, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về việc xây dựng các tiểu dự án của Hợp phần 1 Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và lãnh đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ TN&MT.

Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL do Bộ NN&PTNT chủ trì và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng và thực hiện. Dự án gồm 5 Hợp phần, trong đó, Bộ TN&MT chủ trì Hợp phần 1 của Dự án, tập trung vào nhiệm vụ điều tra, khảo sát, quan trắc và thiết lập một hệ thống thông tin đầy đủ các yếu tố tự nhiên và môi trường của ĐBSCL ở quy mô toàn vùng, đáp ứng yêu cầu cung cấp các dữ liệu quá khứ và thông tin cập nhật; đi kèm với việc thực hiện các nghiên cứu và xây dựng các mô hình phân tích để đưa ra các phân tích khoa học, đánh giá tính hiệu quả, dự án còn hỗ trợ cơ sở khoa học quan trọng cho việc đưa ra các quyết sách về phát triển kinh tế – xã hội cho ĐBSCL.

Hợp phần 1 của dự án gồm 8 tiểu dự án, trong đó 4 tiểu dự án do Bộ TN&MT thực hiện, 4 tiểu dự án do Bộ NN&PTNT thực hiện. Theo đó, Bộ TN&MT chịu trách nhiệm thực hiện 4 tiểu dự án, bao gồm: (1) Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại ĐBSCL; (2) Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu; (3) Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát xói lở bờ sông, bờ biển tại ĐBSCL bằng công nghệ viễn thám; (4) Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn chủ trì xây dựng các tiểu dự án cho biết các đơn vị đã rà soát, hoàn thiện dự thảo đề cương các tiểu dự án đảm bảo không trùng lặp với những dự án đầu tư đã và đang thực hiện tại ĐBSCL. Đại diện các Bộ NN&PTNT, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính cũng đã đóng góp ý về mức độ hoàn thiện đề cương của Bộ TN&MT; các thủ tục chuẩn bị cho dự án, quan điểm về đầu tư và các cơ chế quản lý và tài chính phù hợp…

_MG_0356_resize

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và Sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò rất quan trọng, góp phần giải quyết bài toán của ĐBSCL về phát triển bền vững và ổn định sinh kế cho người dân, vì vậy việc đầu tư dự án phải đạt hiệu quả cao. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chuyên môn xây dựng các tiểu dự án của Bộ TN&MT cần rà soát lại các văn bản pháp lý liên quan đảm bảo cơ sở pháp lý của dự án minh bạch, rõ ràng; chuẩn bị các nội dung để có thể triển khai thực hiện ngay khi được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan hoàn thiện đề cương dự án, chuẩn bị trình xin ý kiến Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

(Theo monre.gov.vn)