Lưu lượng nước về hồ Thủy điện Tuyên Quang đã được cải thiện

Ngày 28/6, ông Nguyễn Tiến Chương – Giám đốc Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang cho biết: Ba ngày gần đây lưu lượng nước chảy về hồ thuỷ điện Tuyên Quang đã được cải thiện đáng kể trung bình đạt khoảng 600m3/giây, tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây 10 ngày (300m3/giây), trong đó thời điểm đỉnh lũ tiểu mãn (cao nhất ngày 27/6) đạt 1.800m3/gây. Do vậy, cốt nước (mực nước) hồ thủy điện Tuyên Quang đã tăng lên 94,8 m cách “cốt nước chết” 4,8m (cốt nước tối thiểu để đảm bảo chạy máy phát điện là 90m), tăng 2,4 m so với thời điểm cốt nước hồ xuống thấp nhất 92,4 m. Tuy nhiên, so với cùng thời điểm năm ngoái lưu lượng nước chảy về hồ vẫn chỉ bằng một nửa. 

      Hiện trung bình mỗi ngày Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang sản xuất được 4 triệu kwh, tăng gấp đôi so với thời điểm cốt nước hồ Thủy điện Tuyên Quang xuống thấp nhất (92,4 m cách đây 10 ngày), nâng tổng sản lượng điện sản xuất từ đầu năm đến nay được hơn 215 triệu kwh, đạt hơn 22% kế hoạch sản xuất năm 2010.

(Theo Monre)